Bildeanalyse og jordobservasjon

Innen generell bildeanalyse jobber vi med anvendelser innen områder som medisin og helse, marin, industri og energi, hvor vi utvikler metoder for deteksjon, karakterisering og gjenkjenning av ulike typer av objekter og fenomener fra bildedata.

Innen jordobservasjon analyserer vi digitale fjernmålingsdata fra satellitter og fly og utvikler metoder, algoritmer og verktøy for gjenkjenning av objekter, klassifikasjon og beregning av størrelser basert på fysiske modeller.