BAMJO

Bildeanalyse og jordobservasjon

I generell bildeanalyse jobber vi innenfor medisin og helse, marin, industri og energi. Vi utvikler metoder for deteksjon, karakterisering og gjenkjenning av ulike typer av objekter og fenomener fra bildedata.

I jordobservasjonsgruppen analyserer vi digitale fjernmålingsdata fra satellitter og fly og utvikler metoder, algoritmer og verktøy for gjenkjenning av objekter, klassifikasjon og beregning av størrelser basert på fysiske modeller. 

Bildet viser en gruppe mennesker som står vendt mot kameraet og poserer. Gruppen består av menn og kvinner i ulike aldre mellom 25 og 60.
BAMJO. F.v. Theodor Johannes Line Forgaard, Arnt-Børre Salberg, Are Charles Jensen, Alba Ordoñez, Rune Solberg, Øivind Due Trier, Muhammad Sarmad, Ingrid Utseth, Olav Brautaset, Fredrik Andreas Dahl, Line Eikvil, Anders Ueland Waldeland, og Øystein Rudjord.

Bildeanalyse og maskinlæring

Jordobservasjon, overvåkning og klima

Våre fagfelt

Våre fagfelt