Bildeanalyse og jordobservasjon

I generell bildeanalyse jobber vi innenfor medisin og helse, marin, industri og energi. Vi utvikler metoder for deteksjon, karakterisering og gjenkjenning av ulike typer av objekter og fenomener fra bildedata.

I jordobservasjonsgruppen analyserer vi digitale fjernmålingsdata fra satellitter og fly og utvikler metoder, algoritmer og verktøy for gjenkjenning av objekter, klassifikasjon og beregning av størrelser basert på fysiske modeller.