Automatiserte kart

I et samarbeid mellom Bærum kommune, TerraTec AS, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Statens kartverk og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) skal NR utvikle metoder for å gjøre oppdateringer av kart mer automatisert.

Prosjektet bekoster samtidige opptak av hyperspektrale data og laserskanningsdata fra fly. Disse dataene gjør det mulig å kombinere unike spektrale signaturer fra ulike overflatematerialer med nøyaktig høydeinformasjon. NR utvikler i prosjektet bl.a. metoder for deteksjon av bygninger basert på de dype nevrale nettverkene Mask-RCNN og U-Net.

Navn: AutoKart – Automatisert kartlegging ved bruk av maskinlæring

Partner: Bærum kommune

Periode: 2020 – 2022

Hyperspektrale bilder for ajourføring av kart​