Publikasjoner:

164 treff i publikasjoner

Publikasjon

År

Kategori

2020

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2019

Vitenskapelig foredrag

2019

Populærvitenskapelig artikkel

2018

Rapport

2015

Vitenskapelig foredrag

2013

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2012

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2012

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2012

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2011

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2010

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2009

Vitenskapelig foredrag