Seniorforsker

Øivind Due Trier

Prosjekter

  • Jordobservasjon
  • Kartlegging og overvåking

Automatiserte kart

Bildet viser et nærbilde av bjørkepollen. I bakgrunnen skimte en blå, skyfri himmel.
  • Jordobservasjon
  • Klima og miljø

Bjørkepollen-varsling

Bildet viser gravfeltet på Løkja som er fra jernalderen. Bilde: Jarle Stavik / Wikimedia Commons, lisens: CC-BY-SA-3.0
  • Jordobservasjon og Bildeanalyse
  • Jordobservasjon

Kartlegging av våre kulturminner

Publikasjoner

  • 182 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Øivind Due Trier; Arnt-Børre Salberg; Bruk av kunstig intelligens / dyp læring på jordobservasjonsdata 2023. Faglig foredrag

Øivind Due Trier; Arnt-Børre Salberg; Ragnvald Larsen; Ole Torbjørn Nyvoll; Detection of forest roads in Sentinel-2 images using U-Net 2022. Vitenskapelig foredrag

Øivind Due Trier; Arnt Børre Salberg; Ragnvald Larsen; Ole Torbjørn Nyvoll; Detection of forest roads in Sentinel-2 images using U-Net Proceedings of the Northern Lights Deep Learning Workshop, vol. 3, pp. 8 , (ISSN 2703-6928 ), doi: https://doi.org/10.7557/18.6246 , 2022. Vitenskapelig artikkel

Anders Ueland Waldeland; Øivind Due Trier; Arnt-Børre Salberg; Forest mapping and monitoring in Africa using Sentinel-2 data and deep learning International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, vol. 111, pp. 1 13 12 , (ISSN 1569-8432 1872-826X ), doi: https://doi.org/10.1016/j.jag.2022.102840 , 2022. Vitenskapelig artikkel

Øivind Due Trier; Driftspilot naturinngrep. Metodeforbedringer i 2022 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Due Trier; Jarle Hamar Reksten; Kristian Løseth; Automated mapping of cultural heritage in Norway from airborne lidar data using Faster R-CNN 2022. Vitenskapelig foredrag

Øivind Due Trier; Jarle Hamar Reksten; Kristian Løseth; Automated mapping of cultural heritage in Norway from airborne laser scanning data using Faster R-CNN 2022. Vitenskapelig foredrag

Øivind Due Trier; Arnt-Børre Salberg; Ragnvald Larsen; Ole Torbjørn Nyvoll; Detection of nature interventions in Sentinel-2 images of Norway using U-Net 2022. Vitenskapelig foredrag

Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Due Trier; Jarle Hamar Reksten; Kristian Løseth; Automated mapping of cultural heritage in Norway from airborne lidar data using faster R-CNN International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, vol. 95, pp. 1 19 18 , (ISSN 1569-8432 1872-826X ), doi: https://doi.org/10.1016/j.jag.2020.102241 , 2021. Vitenskapelig artikkel

Maria Linea Horgen; Øivind Due Trier; Bygningsdeteksjon. Utprøving av to nevrale nettverk 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Due Trier; Kristian Løseth; Detection of cultural heritage in airborne laser scanning data using Faster R-CNN. Results on Norwegian data pp. 227 238 , doi: https://doi.org/https://doi.org/10.11588/propylaeum.747.c11786 , 2021. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Øivind Due Trier; Anders U. Waldeland; Rune Solberg; Automatisk skydeteksjon i Sentinel-3 SLSTR satellittbilder med U-Net. Første resultater 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Due Trier; Arnt Børre Salberg; Driftspilot naturinngrep 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Due Trier; Bygningsdeteksjon i 8 cm flybilder 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Rune Solberg; Jarle Hamar Reksten; Øivind Due Trier; Anders U. Waldeland; Kjetil Meldvold; et al. Utvikling av operasjonell snøtjeneste ved NVE. Resultater fra prosjektfase 3 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Rune Solberg; Arnt Børre Salberg; Anders U. Waldeland; Jarle Hamar Reksten; Øivind Due Trier; et al. Final report. AI4Arctic Deliverable 6 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Erik Næsset; Ronald E. McRoberts; Anssi Pekkarinen; Sassan Saatchi; Maurizio Santoro; et al. Use of local and global maps of forest canopy height and aboveground biomass to enhance local estimates of biomass in miombo woodlands in Tanzania International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, vol. 89, pp. 16 , (ISSN 1569-8432 1872-826X ), doi: https://doi.org/10.1016/j.jag.2020.102109 , 2020. Vitenskapelig artikkel

Øivind Due Trier; Arnt Børre Salberg; Kartlegging av naturinngrep. Sluttrapport 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Jens Christian Wahl; Claudio Heinrich; Thordis Thorarinsdottir; Alba Ordonez; Øivind Due Trier; et al. Stedsbasert risiko for vannskader - fase 1: Vurdering av topografiske indekser 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Philipp Schneider; Paul David Hamer; Matthias Vogt; Øivind Due Trier; Rune Solberg; et al. SEN4POL – Towards a Sentinel-based pollen information service 2020. Vitenskapelig foredrag

Philipp Schneider; Paul David Hamer; Matthias Vogt; Øivind Due Trier; Rune Solberg; et al. SEN4POL – Towards a Sentinel-based pollen information service 2020. Vitenskapelig foredrag

Erik Næsset; Ronald E. McRoberts; Anssi Pekkarinen; Sassan Saatchi; Maurizio Santoro; et al. Corrigendum to ‘Use of local and global maps of forest canopy height and aboveground biomass to enhance local estimates of biomass in miombo woodlands in Tanzania’ [Int J Appl Earth Obs Geoinformation 89 (2020) 102109] International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, vol. 93, pp. 1 , (ISSN 1569-8432 1872-826X ), doi: https://doi.org/10.1016/j.jag.2020.102137 , 2020. Errata

Øivind Due Trier; Arnt-Børre Salberg; Deteksjon av veier i Sentinel-2 med U-Net. Fjernmåling av endringer i inngrepsfri natur. 2020. Vitenskapelig foredrag

Øivind Due Trier; Arnt-Børre Salberg; Deteksjon av veier med Sentinel. Fjernmåling av endringer i inngrepsfri natur. 2020. Vitenskapelig foredrag

Anders Ueland Waldeland; Arnt-Børre Salberg; Øivind Due Trier; Andreas Vollrath; Large-Scale Vegetation Height Mapping from Sentinel Data Using Deep Learning doi: https://doi.org/10.1109/IGARSS39084.2020.9323815 , 2020. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Utgiver Norsk Regnesentral

Matilde Brandt Kreiner; Leif Toudal Pedersen; Rune Solberg; Øivind Due Trier; Jarle Hamar Reksten; et al. Dataset and data policy. AI4Arctic Deliverable 3. 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Rune Solberg; Øystein Rudjord; Jarle Hamar Reksten; Øivind Due Trier; Multi-sensor multi-temporal FSC 2017-2020 dataset. S4S multi-FSC prototype products to EDI, Version 2.0. 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Rune Solberg; Øivind Due Trier; Øystein Rudjord; Remote Sensing of Snow Properties with Sentinel-3 versus MODIS 2020. Vitenskapelig foredrag

Øivind Due Trier; Klassifikasjon og deteksjon ved bruk av kunstig intelligens 2019. Faglig foredrag

Rune Solberg; Øivind Due Trier; Mapping snow surface hoar by optical remote sensing 2019. Poster

Øystein Rudjord; Rune Solberg; Øivind Due Trier; Nick Hughes; Monitoring Thin Sea Ice Thickness with Sentinel-3 2019. Poster

Lars Holger Pilø; Øivind Due Trier; Arnt Børre Salberg; Kunstig intelligens finner skjulte kulturminner Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), pp. 24 25 , (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), 2019. Populærvitenskapelig artikkel

Rune Solberg; Øivind Due Trier; Øystein Rudjord; Remote sensing of snow properties with Sentinel-3 2019. Vitenskapelig foredrag

Øystein Rudjord; Rune Solberg; Jarle Hamar Reksten; Øivind Due Trier; Monitoring lake ice cover with Sentinel-3 2019. Vitenskapelig foredrag

Øivind Due Trier; Arnt Børre Salberg; Kartlegging av naturinngrep. Foreløpig rapport 2019. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Rune Solberg; Jarle Hamar Reksten; Øivind Due Trier; Kjetil Melvold; Nils Kristian Orthe; Utvikling av operasjonell snøtjeneste ved NVE. Resultater fra prosjektfase 2. 2019. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Due Trier; CultSearcher user guide. Version 1.0 2019. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Philipp Schneider; Paul David Hamer; Øivind Due Trier; Rune Solberg; Hallvard Ramfjord; et al. SEN4POL Phase-1: Final Scientific Report 2019. Rapport

Utgiver Norsk institutt for luftforskning

Øystein Rudjord; Jarle Hamar Reksten; Rune Solberg; Øivind Due Trier; Kjetil Melvold; Utvikling av operasjonell innsjøistjeneste hos NVE: Resultater fra prosjektfase 2 2019. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øystein Rudjord; Øivind Due Trier; Rune Solberg; Nick Hughes; Sentinel4ThinIce Phase 2. Thin ice thickness retrieval with Sentinel-3 2019. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Due Trier; Arnt Børre Salberg; Martin Andreas Kermit; Øystein Rudjord; Terje Gobakken; et al. Tree species classification in Norway from airborne hyperspectral and airborne laser scanning data European Journal of Remote Sensing, vol. 51, pp. 336 351 , (ISSN 2279-7254 2279-7254 ), doi: https://doi.org/10.1080/22797254.2018.1434424 , 2018. Vitenskapelig artikkel

Øivind Due Trier; Arnt Børre Salberg; Jörg Haarpaintner; Dagrun Aarsten; Terje Gobakken; et al. Multi-sensor forest vegetation height mapping methods for Tanzania European Journal of Remote Sensing, vol. 51, pp. 587 606 , (ISSN 2279-7254 2279-7254 ), doi: https://doi.org/10.1080/22797254.2018.1461533 , 2018. Vitenskapelig artikkel

Øivind Due Trier; David C. Cowley; Anders U. Waldeland; Using deep neural networks on airborne laser scanning data: results from a case study of semi-automatic mapping of archaeological topography on Arran, Scotland Archaeological Prospection, vol. 26, pp. 165 175 11 , (ISSN 1075-2196 1099-0763 ), doi: https://doi.org/10.1002/arp.1731 , 2018. Vitenskapelig artikkel

Utgiver John Wiley & Sons

Øivind Due Trier; Arnt Børre Salberg; Lars Holger Pilø; Semi-automatic mapping of charcoal kilns from airborne laser scanning data using deep learning pp. 219 231 , , 2018. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Martin Andreas Kermit; Jarle Bauck Hamar; Øivind Due Trier; Towards a national infrastructure for semi-automatic mapping of cultural heritage in Norway pp. 159 172 , , 2018. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Øivind Due Trier; Anders Ueland Waldeland; David C. Cowley; Semi-automatic mapping of cultural heritage in Arran, Scotland, using deep neural networks on airborne laser scanning data 2018. Vitenskapelig foredrag

Rune Solberg; Øivind Due Trier; Øystein Rudjord; Jarle Hamar Reksten; A portfolio of snow products based on Sentinel-3 for snow hydrology 2018. Vitenskapelig foredrag

Arnt Børre Salberg; Anders U. Waldeland; Øivind Due Trier; Next Generation Value Chain for Earth Observation (NGVEO). Final report 2018. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Due Trier; HyperBio final report 2018. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Due Trier; Anders U. Waldeland; David C. Cowley; Automating archaeological object detection. Proof of concept – Arran survey , 2018. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Rune Solberg; Jarle Hamar Reksten; Øivind Due Trier; Kjetil Melvold; Nils Kristian Orthe; et al. Utvikling av operasjonell snøtjeneste hos NVE. Resultater fra prosjektfase 1. 2018. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øystein Rudjord; Jarle Bauck Hamar; Rune Solberg; Øivind Due Trier; Kjetil Melvold; Utvikling av operasjonell innsjøistjeneste hos NVE. Resultater fra prosjektfase 1. 2018. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Anders U. Waldeland; Arnt Børre Salberg; Øivind Due Trier; Next Generation Value Chain for Earth Observation. Technical note: methodologies 2018. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Rune Solberg; Øystein Rudjord; Øivind Due Trier; Single- and multi-sensor snow-cover mapping from Sentinel-3 and Sentinel-1 2018. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øystein Rudjord; Øivind Due Trier; Tree species classification with hyperspectral imaging and lidar Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing, Evolution in Remote Sensing, pp. 1 4 , (ISSN 2158-6276 ), doi: https://doi.org/10.1109/WHISPERS.2016.8071665 , 2017. Vitenskapelig artikkel

Utgiver IEEE

Rune Solberg; Arnt Børre Salberg; Øivind Due Trier; Øystein Rudjord; Gheorghe Stancalie; et al. Remote sensing of snow wetness in Romania by Sentinel-1 and Terra MODIS data Romanian Journal of Physics, vol. 62, (ISSN 1221-146X ), , 2017. Vitenskapelig artikkel

Arnt Børre Salberg; Øivind Due Trier; Michael C. Kampffmeyer; Large-Scale Mapping of Small Roads in Lidar Images Using Deep Convolutional Neural Networks pp. 193 204 , doi: https://doi.org/10.1007%2F978-3-319-59129-2_17 , 2017. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Øivind Due Trier; Arnt Børre Salberg; Dagrun Aarsten; Forest tree species classification from airborne hyperspectral and laser scanning data using deep learning 2017. Vitenskapelig foredrag

Øystein Rudjord; Rune Solberg; Øivind Due Trier; Arnt Børre Salberg; Gheorghe Stăncălie; et al. Remote sensing of snow wetness using Sentinel: a multisensor approach 2017. Vitenskapelig foredrag

Rune Solberg; Øystein Rudjord; Arnt Børre Salberg; Øivind Due Trier; Gheorghe Stancalie; et al. A multi-sensor multi-temporal approach to retrieving snow surface wetness from a combination of Sentinel-1 and Sentinel-3 data 2017. Vitenskapelig foredrag

Denis Mihailescu; Rune Solberg; Gheorghe Stancalie; Anisoara Irimescu; Argentina Nertan; et al. Multi-sensor wet snow product (MWS) from Sentinel-1 and Sentinel-3 vs multi-sensor wet snow product (MWS) from Sentinel-1 and MODIS 2017. Vitenskapelig foredrag

Rune Solberg; Øivind Due Trier; Øystein Rudjord; Towards a portfolio of products for snow surface characterisation based on Sentinel-3 2017. Vitenskapelig foredrag

Rune Solberg; Øystein Rudjord; Øivind Due Trier; Developing an approach for satellite observations of black carbon in snow surfaces in the Arctic 2017. Vitenskapelig foredrag

Øystein Rudjord; Øivind Due Trier; Rune Solberg; Nick Hughes; Sentinel4ThinIce Phase 1: Algorithm improvements, validation and intercomparison 2017. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Rune Solberg; Arnt Børre Salberg; Jarle Hamar Reksten; Øivind Due Trier; Monica Sund; et al. Utvikling av operasjonell flomtjeneste ved NVE. Resultater fra prosjektfase nr. 1 2017. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Rune Solberg; Øystein Rudjord; Arnt Børre Salberg; Øivind Due Trier; Argentina Nertan; et al. Multi-sensor/multi-temporal prototype wet snow product – Version 2, SnowBall WP3, Deliverable D3.4 2017. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Rune Solberg; Arnt Børre Salberg; Jarle Hamar Reksten; Øivind Due Trier; Søren Elkjær Kristensen; et al. Utvikling av operasjonell flomtjeneste ved NVE, Resultater fra prosjektfase 2 2017. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Rune Solberg; Øystein Rudjord; Arnt Børre Salberg; Øivind Due Trier; Argentina Nertan; et al. Multi-sensor/multi-temporal prototype wet snow product – Version 3, SnowBall WP3, Deliverable D3.4, Sentinel-3 extension 2017. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Gheorghe Stancalie; Vasile Craciunescu; Andrei Diamandi; Anisoara Irimescu; Catalin Dumitrache; et al. Current achievements towards developing downstream services for snow monitoring in Romania 2016. Faglig foredrag

Rune Solberg; Øystein Rudjord; Øivind Due Trier; Eirik Malnes; Heidi Hindberg; Multi-sensor fractional snow cover mapping by fusion of Sentinel-1 and Sentinel-3 data 2016. Poster

Rune Solberg; Arnt Børre Salberg; Øystein Rudjord; Øivind Due Trier; Gheorghe Stancalie; et al. Single and multi-sensor snow wetness mapping by Sentinel-1 and Sentinel-3 data 2016. Poster

Øivind Due Trier; Terje Gobakken; Arnt Børre Salberg; Dagrun Aarsten; Erik Næsset; Calculation of mean forest vegetation height in Tanzania from Landsat time series and airborne laser scanning data , 2016. Poster

Øivind Due Trier; Martin Andreas Kermit; Øystein Rudjord; Terje Gobakken; Erik Næsset; et al. Tree species classification in Norway from airborne hyperspectral and airborne laser scanning data , 2016. Poster

Øivind Due Trier; Arnt Børre Salberg; Lars Holger Pilø; Christer Tonning; Hans Marius Johansen; et al. Semi-automatic mapping of cultural heritage from airborne laser scanning using deep learning , 2016. Vitenskapelig foredrag

Rune Solberg; Øystein Rudjord; Arnt Børre Salberg; Øivind Due Trier; Gheorghe Stancalie; et al. Single and multi-sensor snow wetness mapping by Sentinel-1 and Sentinel-3 data 2016. Vitenskapelig foredrag

Rune Solberg; Øystein Rudjord; Arnt Børre Salberg; Øivind Due Trier; Gheorghe Stancalie; et al. Single- and multi-sensor snow wetness mapping by Sentinel-1 and MODIS data 2016. Vitenskapelig foredrag

Martin Andreas Kermit; Jarle Bauck Hamar; Øivind Due Trier; Towards a national infrastructure for semi-automatic mapping of cultural heritage in Norway , 2016. Vitenskapelig foredrag

Øivind Due Trier; Arnt Børre Salberg; Lars Holger Pilø; Semi-automatic detection of charcoal kilns from airborne laser scanning data , 2016. Vitenskapelig foredrag

Jarle Bauck Hamar; Arnt Børre Salberg; Øivind Due Trier; Oil spill detection using optical and thermal remote sensing data 2016. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Due Trier; Arnt Børre Salberg; Jörg Haarpaintner; Dagrun Aarsten; Terje Gobakken; et al. Automatic multi-sensor forest vegetation height mapping methods for Tanzania 2016. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Martin Andreas Kermit; Øivind Due Trier; Øystein Rudjord; Jarle Bauck Hamar; Dagrun Aarsten; et al. Tree species classification with airborne LiDAR and hyperspectral imaging. HyperBio Project Report 2016. 2016. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Due Trier; Evaluation of a new cloud masking method 2016. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Due Trier; Arnt Børre Salberg; Michael C. Kampffmeyer; Automatic mapping of forest roads 2016. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Due Trier; Jarle Bauck Hamar; Martin Andreas Kermit; Lars Holger Pilø; Arnt Børre Salberg; Application of remote sensing in cultural heritage management. CultSearcher project report 2015 , 2016. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Due Trier; Automatic mapping of forest density from airborne lidar data Geodezija ir Kartografija, vol. 41, pp. 49 65 , (ISSN 1392-1541 1648-3502 ), doi: https://doi.org/10.3846/20296991.2015.1051342 , 2015. Vitenskapelig artikkel

Øivind Due Trier; Maciel Zortea; Christer Tonning; Automatic detection of mound structures in airborne laser scanning data Journal of Archaeological Science: Reports, vol. 2, pp. 69 79 , (ISSN 2352-409X 2352-4103 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2015.01.005 , 2015. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Elsevier

Øivind Due Trier; Lars Holger Pilø; Hans Marius Johansen; Semi-automatic mapping of cultural heritage from airborne laser scanning data Sémata, vol. 27, pp. 159 186 , (ISSN 2255-5978 ), , 2015. Vitenskapelig artikkel

Øivind Due Trier; Lars Holger Pilø; Archaeological mapping of large forested areas, using semi-automatic detection and visual interpretation of high-resolution lidar data pp. 81 86 , 2015. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Rune Solberg; Øivind Due Trier; Øystein Rudjord; Monitoring of snow properties with Sentinel-3 2015. Vitenskapelig foredrag

Øivind Due Trier; Øystein Rudjord; Tree species classification with hyperspectral imaging and lidar. Some preliminary results 2015. Vitenskapelig foredrag

Øivind Due Trier; Hans Marius Johansen; Steinar Kristensen; Lars Holger Pilø; Christer Tonning; Application of Remote Sensing in Cultural Heritage Management. Project report 2014 , 2015. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Rune Solberg; Øystein Rudjord; Arnt Børre Salberg; Øivind Due Trier; Argentina Nertan; et al. Multi-sensor/multi-temporal prototype wet snow product – Version 1 2015. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Rune Solberg; Arnt Børre Salberg; Øystein Rudjord; Øivind Due Trier; Anişoara Irimescu; et al. Validated wet snow retrieval algorithms 2015. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Rune Solberg; Øivind Due Trier; Snow variable retrieval for snow avalanche risk assessment 2015. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Thomas Nagler; Gabriele Bippus; Helmut Rott; Christian Schiller; Sari Metsämäki; et al. Preparation of European snow, glacier and lake/river ice services within the Copernicus CryoLand project 2014. Vitenskapelig foredrag

Gabriele Bippus; Thomas Nagler; Sari Metsämäki; Fabia Hüsler; Stefan Wunderle; et al. Evaluation and Quality assessment of GlobSnow-2 version 2 products 2014. Vitenskapelig foredrag

Øivind Due Trier; Hans Marius Johansen; Semi-automatisk deteksjon av gravhauger i lidardata. Detaljert kartlegging av vikinggravfeltet på Vang, Oppdal , 2014. Vitenskapelig foredrag

Svein Solberg; Tor Peder Lohne; Jörg Haarpaintner; Miguel Kohling; Maciel Zortea; et al. Monitoring deforestation and forest carbon stocks in Tanzania with satellite data 2014. Vitenskapelig foredrag

Øystein Rudjord; Øivind Due Trier; Maciel Zortea; Rune Solberg; Gunnar Spreen; et al. Thin ice thickness from MODIS: Improvement of algorithm and evaluation of product 2014. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Due Trier; Steinar Kristensen; Anke Loska; Lars Holger Pilø; Magne Samdal; et al. Application of Remote Sensing in Cultural Heritage Management.Project report 2013 , 2014. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Maciel Zortea; Øivind Due Trier; Monitoring of changes in urban environments using satellite images 2014. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Due Trier; Maciel Zortea; Christer Tonning; Anke Loska; Grave mounds discovered by automatic heap detection method pp. 305 329 , , 2013. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Georg Heygster; Marcus Huntemann; Raul Scarlat; Laura Tropf; Øystein Rudjord; et al. High resolving sea ice concentration, and thickness of thin sea ice 2013. Vitenskapelig foredrag

Øivind Due Trier; High resolution snow validation maps 2013. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Due Trier; Steinar Kristensen; Siri Øyen Larsen; Lars Holger Pilø; Knut Harald Stomsvik; et al. Application of Remote Sensing in Cultural Heritage Management. Project report 2012 , 2013. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øystein Rudjord; Øivind Due Trier; Rune Solberg; Improved model, algorithm and processing chain – deliverable D1 and D2 from the Thinice2 project 2013. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Arnt Børre Salberg; Øivind Due Trier; TEMPORAL ANALYSIS OF MULTISENSOR DATA FOR FOREST CHANGE DETECTION USING HIDDEN MARKOV MODELS IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, pp. 6749 6752 4 , (ISSN 1545-598X 1558-0571 ), 2012. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Øivind Thorvald Due Trier; Lars Holger Pilø; Automatic detection of pit structures in airborne laser scanning data Archaeological Prospection, vol. 19, pp. 103 121 , (ISSN 1075-2196 1099-0763 ), doi: https://doi.org/10.1002/arp.1421 , 2012. Vitenskapelig artikkel

Utgiver John Wiley & Sons

Øystein Rudjord; Øivind Due Trier; Rune Solberg; Automatic estimation of lake ice cover and lake surface temperature using ENVISAT MERIS and AATSR Geophysical Research Abstracts, vol. 14, pp. 5306 5306 , (ISSN 1029-7006 1607-7962 ), , 2012. Sammendrag/abstract

Utgiver European Geosciences Union (EGU)

Øivind Due Trier; Maciel Zortea; Siri Øyen Larsen; Semi-automatic detection of burial mounds in forested areas pp. 113 124 , , 2012. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Siri Øyen Larsen; Arnt Børre Salberg; Øivind Due Trier; Operational Traffic Monitoring Using Very High Resolution Satellite Imagery pp. 608 617 , doi: https://doi.org/10.1080/01431161.2013.782708 , 2012. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Arnt Børre Salberg; Øivind Due Trier; TEMPORAL ANALYSIS OF MULTISENSOR DATA FOR FOREST CHANGE DETECTION USING HIDDEN MARKOV MODELS pp. 6749 6752 , doi: https://doi.org/10.1109/igarss.2012.6352556 , 2012. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Øivind Due Trier; Maciel Zortea; Semi-automatic detection of cultural heritage in lidar data pp. 123 128 , , 2012. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Maciel Zortea; Arnt Børre Salberg; Øivind Due Trier; Object-based cloud and cloud shadow detection in Landsat images for tropical forest monitoring pp. 326 331 , , 2012. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Jörg Haarpaintner; Øivind Due Trier; Jared Otieno; GEO FCT Product Development Team report, Tanzania 2012. Vitenskapelig foredrag

Øystein Rudjord; Øivind Due Trier; Rune Solberg; Automatic estimation of seasonal sea ice thickness with MODIS data 2012. Vitenskapelig foredrag

Øystein Rudjord; Øivind Due Trier; Rune Solberg; Automatic estimation of lake ice cover and lake surface temperature using ENVISAT MERIS and AATSR 2012. Vitenskapelig foredrag

Maciel Zortea; Øivind Due Trier; Arnt Børre Salberg; Cloud and cloud shadow detection in Landsat images for monitoring tropical forests in Tanzania 2012. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øystein Rudjord; Øivind Due Trier; Evaluation of FLAASH atmospheric correction , 2012. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Thorvald Due Trier; Lars Gustavsen; Lars Holger Pilø; Christer Tonning; Application of remote sensing in cultural heritage management – Project report 2011 , 2012. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Due Trier; Cato Guhnfeldt; Datamaskin fant 16 gravhauger , 2012. Intervju

Arnt Børre Salberg; Øivind Thorvald Due Trier; Temporal analysis of forest cover using hidden Markov models pp. 2322 2325 , doi: https://doi.org/10.1109/igarss.2011.6049674 , 2011. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Arnt Børre Salberg; Øivind Thorvald Due Trier; Time-series analysis of satellite images for forest cover change monitoring in Tanzania 2011. Vitenskapelig foredrag

Øivind Thorvald Due Trier; Lars Holger Pilø; Automatic detection of ancient iron production sites and hunting systems in lidar data 2011. Vitenskapelig foredrag

Øivind Thorvald Due Trier; Arnt Børre Salberg; Time-series analysis of satellite images for forest cover change monitoring in Tanzania 2011. Vitenskapelig foredrag

Øystein Rudjord; Øivind Thorvald Due Trier; Rune Solberg; Retrieval of thin sea ice thickness from thermal optical data , 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Thorvald Due Trier; LEDAPS atmospheric correction production line. User guide 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Maciel Zortea; Øivind Thorvald Due Trier; Rune Solberg; Evaluation of the Landsat surface reflectance estimated by LEDAPS 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Anne H S Solberg; Øivind Thorvald Due Trier; Radarsat-2 oil spill detection. Performance study 2010 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Thorvald Due Trier; Trude Aga Brun; Lars Gustavsen; Kjetil Loftsgarden; Lars Holger Pilø; et al. Application of remote sensing in management of cultural heritage. Project Report 2010 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Thorvald Due Trier; Einar Lieng; Validation of a semi-automatic classification approach for urban green structure ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing (P&RS), vol. 38, pp. 596 601 , (ISSN 0924-2716 1872-8235 ), , 2010. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Elsevier

Anne-Karine H. Thorén; Øivind Thorvald Due Trier; Einar Lieng; Renata Aradi; Kartlegging av urban grønnstruktur med satellittdata Kart og Plan, vol. 70, årg. 103, pp. 238 253 16 , (ISSN 0047-3278 2535-6003 ), , 2010. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Universitetsforlaget

Rune Solberg; Carl Egede Bøggild; Borgar Aamaas; Øivind Due Trier; Bjørn Wangensteen; Retrieving black carbon on snow and ice surfaces in the arctic pp. 5 , , 2010. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Rune Solberg; Carl Egede Bøggild; Andrew Hodson; Hans Koren; Siri Øyen Larsen; et al. Remote sensing of black carbon at snow and glacier ice surfaces - first results of a modelling approach , 2010. Vitenskapelig foredrag

Øivind Due Trier; Arnt-Børre Salberg; Deteksjon av gravminner fra høyoppløselige satellittbilder. Deteksjon av fangstgroper fra lidarbilder , 2010. Vitenskapelig foredrag

Line Eikvil; Arnt-Børre Salberg; Øivind Thorvald Due Trier; Experiments on Landsat scene 227-062 in Brazil , 2010. Vitenskapelig foredrag

Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Due Trier; Rune Solberg; Carl Egede Bøggild; Borgar Aamaas; Field measurements of black carbon in Svalbard in 2009 – PRODEX Black Carbon project report 2010. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Rune Solberg; Carl Egede Bøggild; Borgar Aamaas; Øivind Thorvald Due Trier; Hans Koren; et al. Measuring and modelling black carbon in Svalbard - PRODEX Black Carbon project progress report 2009 2010. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Rune Solberg; Carl Egede Bøggild; Borgar Aamaas; Øivind Thorvald Due Trier; Hans Koren; et al. Measuring and modelling black carbon in Svalbard - Final results from the PRODEX Black Carbon pilot project 2010. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Thorvald Due Trier; Trude Aga Brun; Lars Gustavsen; Steinar Kristensen; Arnt Børre Salberg; et al. Application of satellite data in management of cultural heritage. Project Report 2009 , 2010. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Thorvald Due Trier; Siri Øyen Larsen; Rune Solberg; Automatic Detection of Circular Structures in High-resolution Satellite Images of Agricultural Land Archaeological Prospection, vol. 16, pp. 1 15 15 , (ISSN 1075-2196 1099-0763 ), doi: https://doi.org/10.1002/arp.339 , 2009. Vitenskapelig artikkel

Utgiver John Wiley & Sons

Øivind Due Trier; Ragnar Bang Huseby; Near real-time automatic oil spill detection in SAR images , 2009. Vitenskapelig foredrag

Rune Solberg; Carl Egede Bøggild; Andrew Hodson; Hans Koren; Siri Øyen Larsen; et al. Remote Sensing of Black Carbon in the Arctic , 2009. Vitenskapelig foredrag

Utgiver Norsk Regnesentral

Anne H. Schistad Solberg; Øivind Thorvald Due Trier; SatHavOlje. Improvements during the 2008 project 2009. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Rune Solberg; Trude Aga Brun; Lars Gustavsen; Hans Koren; Siri Øyen Larsen; et al. Application of satellite data in management of cultural heritage. Project Report 2008 , 2009. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Siri Øyen Larsen; Øivind Thorvald Due Trier; Ragnar Bang Huseby; Rune Solberg; Ring grave detection in high resolution satellite images of agricultural land , 2008. Vitenskapelig foredrag

Øivind Due Trier; Anke Loska; Siri Øyen Larsen; Rune Solberg; Detection of burial mounds in high-resolution satellite images of agricultural land , 2008. Vitenskapelig foredrag

Øivind Due Trier; Anke Loska; Siri Øyen Larsen; Rune Solberg; Deteksjon av ringformede fotgrøfter i høyoppløselige satellittbilder av jordbruksområder , 2008. Vitenskapelig foredrag

Siri Øyen Larsen; Øivind Due Trier; Rune Solberg; Detection of ring shaped structures in agricultural land using high resolution satellite images , 2008. Vitenskapelig foredrag

Øivind Due Trier; Siri Øyen Larsen; Rune Solberg; Detection of circular patterns in high-resolution satellite images of agricultural land with CultSearcher , 2008. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Jostein Amlien; Marit Holden; Siri Øyen Larsen; Øivind Thorvald Due Trier; Rune Solberg; CultSearcher – Software Guide, version 2. Computer-assisted detection of potential cultural heritage sites , 2008. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral