Kartlegging av urban grønnstruktur med satellittdata

Publikasjonsdetaljer