Rapport

Sen4Pol Phase 1. NDVI-based method for daily birch pollen prediction from Sentinel-3

Trier, Øivind Due

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/44/19

År: 2019