Sen4Pol Phase 1. NDVI-based method for daily birch pollen prediction from Sentinel-3

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/44/19)
  • År: 2019
  • Utgave: SAMBA/44/19
  • Antall sider: 80