Rapport   2008

Amlien, Jostein; Holden, Marit; Larsen, Siri Øyen; Trier, Øivind Due; Solberg, Rune

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/15/08

Antall sider: 42

Lenker:

FULLTEKST: http://publications.nr.no/4746/Amlien_-_CultSearcher_Software_Guide,_version_2._Compute.pdf