Publikasjoner:

188 treff i publikasjoner

Publikasjon

År

Kategori

2020

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2015

Vitenskapelig artikkel

2011

Vitenskapelig artikkel

2011

Vitenskapelig foredrag

2009

Vitenskapelig artikkel

2009

Populærvitenskapelig foredrag

2008

Populærvitenskapelig foredrag

2007

Rapport

2006

Vitenskapelig foredrag

2005

Populærvitenskapelig foredrag

2005

Vitenskapelig foredrag

2005

Populærvitenskapelig foredrag

2004

Populærvitenskapelig foredrag

2004

Vitenskapelig foredrag

2002

Vitenskapelig foredrag

2002

Populærvitenskapelig foredrag

1997

Vitenskapelig artikkel

1992

Vitenskapelig foredrag

1991

Vitenskapelig artikkel

1988

Fagartikkel