Vitenskapelig artikkel

Automated Left Ventricle Dimension Measurement in 2D Cardiac Ultrasound via an Anatomically Meaningful CNN Approach

Gilbert, Andrew David; Holden, Marit; Eikvil, Line; Aase, Svein Arne; Samset, Eigil; Mcleod, Kristin

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 11798 LNCS, p. 29–37, 2019

Utgivere: Springer

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0302-9743
Elektronisk: 1611-3349

Lenker:
FULLTEKST: 10.1007/978-3-030-32875-7_4
DOI: doi.org/10.1007/978-3-030-32875-7_4