Vitenskapelig artikkel

ADAPTIVE INDEPENDENT METROPOLIS-HASTINGS

Holden, Lars; Hauge, Ragnar; Holden, Marit

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: The Annals of Applied Probability, vol. 19, p. 395–413–19, 2009

Utgivere: Institute of Mathematical Statistics

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1050-5164
Elektronisk: 2168-8737

Lenker:
FULLTEKST: http://publications.nr.no/4964/Holden_-_Adaptive_independent_Metropolis-Hastings.pdf
DOI: doi.org/10.1214/08-AAP545