Lars Holden er i dag forskningsdirektør, og han er styreleder i forskningsinstituttenes fellesarena, FFA.

Holden var administrerende direktør ved Norsk Regnesentral fra 2001 til 2022, og han har vært sentral i utviklingen av norsk instituttsektor og norsk forskningspolitikk de siste 10 årene. Holden har etablert to selskaper basert på egen forskning, og vært professor II ved Universitetet i anvendt matematikk. Han har skrevet over 40 vitenskapelige artikler innen matematikk både teoretisk og med anvendelser innen bl.a. geologi, genteknologi, finans og historie og han er fortsatt en aktiv forsker.

Holden er medlem av Norges tekniske vitenskapsakademi, NTVA.

Utdanning

 • 1983 – Cand. Scient, numerisk analyse, Universitetet i Oslo
 • 1990 – Dr. Philos, matematikk, Universitetet i Oslo

Yrkeserfaring

Norsk Regnesentral

 • 2022 – forskningsdirektør
 • 2001 – 2022 administrerende direktør (CEO)
 • 1990 – 2001 forskningssjef
 • 1984 – 1989 forsker
 • 1995 – 1997 professor II, anvendt matematikk, Universitetet i Oslo

Styreverv

 • Styreleder, Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA.(alle forskningsinstituttene) 2009 –
 • Styremedlem, Forum for teknisk-industrielle forskningsinstitutter, 2009 –
 • Medlem av komite for samarbeid mellom universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter medlem 2009 -, styreleder 2011 og hvert andre år.
 • Styremedlem, Porteføljestyret for muliggjørende teknologier, Norges Forskningsråd, 2019 –
 • Styremedlem, Divisjonstyret for innovasjon, Norges Forskningsråd, 2013 – 2018
 • Nestleder i styret, Norsk institutt for luftforskning 2012 – 2018
 • Styremedlem, Kunnskap Oslo, 2009 – 2012, varamedlem 2012 – 2014
 • Styreleder, Forskning.no. varamedlem 2006 – 2007, medlem, 2007 – 2010, styreleder 2010 – 2015
 • Styremedlem, Industrielt råd, Norges tekniske vitenskapsakademi, NTVA 2007 – 2015
 • Styremedlem, Simula Research Laboratory, 2001 – 2005.
 • Varamedlem til styret, Geomatic, 1995 – 1996.
 • Grunnlegger og varamedlem til Styret, Odin Reservoir Software & Services, 1992 – 1993
 • Grunnlegger og styremedlem, Technical Software Consultants a.s.,1988 – 1995
 • Styremedlem, 1986 – 1989, Ansattrepresentant
 • Leder av foreningen for ansatte ved Norsk Regnesentral (FANR), 1985 – 1986
 • Medlem av Norsk Matematikkråd, representant for NR i 1984 og 1985
 • Assisterende redaktør: Mathematical Geology, 1998 – 2007
 • Medlem av organisasjonskomiteen for ni internasjonale konferanser

Entreprenørskap

Holden har vært en av grunnleggerne av Technical Software Consultants a.s, grunnlagt i 1988 og  Odin Reservoir Software & Services, grunnlagt i 1992. Begge firmaene ble kjøpt av store internasjonale firmaer og ideene som vi utviklet, er fortsatt i bruk i oljeindustrien.

Vitenskapelig arbeid

 • 40 vitenskapelige artikler
 • 50 vitenskapelige presentasjoner på internasjonale konferanser.
 • Veiledning av fem PhD studenter
 • 20 presentasjoner innen forskningspolitikk på nasjonale konferanser

Akademisk bok

Hegna, Håvard; Holden, Lars. Norsk Regnesentral 1952-2002 (NRs historie). 2002 pp 392.

Publikasjoner:

397 treff i publikasjoner

Publikasjon

År

Kategori

Rapport. Utvalget for bevaring av digitalt skapt dokumentasjon. 15. mai 2023

Hjort, Maria Astrup; Solbakken, Synne; Reinertsen, Hilde; Jendal, Håkon; Rana, Shahzad; Andresen, Herbjørn; Holden, Lars; Bokhari, Laila

2023

Rapport

2023

Faglig foredrag

Helsestatistikk i fare

Bævre, Kåre; Holden, Lars; Lyngstad, Torkild Hovde; Modalsli, Jørgen

2023

Leserinnlegg

Hvordan ønsker vi at et fremtidig publiserings­­landskap skal se ut?

Holden, Lars; Skoie, Mathilde; Røeggen, Vidar; Bakke, Pål

2023

Leserinnlegg

2023

Vitenskapelig artikkel

Grunnforskning har hatt god vekst

Holden, Lars; Storsul, Tanja

2022

Leserinnlegg

Trajectories of gene expression, seasonal influenza, and within-host seasonal immunity: transfer value to covid-19

Eiliv, Lund; Holden, Marit; Igor, Snapkov; Lill-Tove Rasmussen, Busund; Nikita, Shvetsov; Holden, Lars

2022

Fagartikkel

2022

Programdeltagelse

Machine learning for screening mammography

Eikvil, Line; Holden, Marit; Holden, Lars; Brautaset, Olav

2021

Rapport

2021

Leserinnlegg

2021

Populærvitenskapelig foredrag

Global blood gene expression profiles following a breast cancer diagnosis—Clinical follow-up in the NOWAC post-genome cohort

Olsen, Karina Standahl; Holden, Marit; Thalabard, Jean-Christophe; Busund, Lill-Tove Rasmussen; Lund, Eiliv; Holden, Lars

2021

Vitenskapelig artikkel

Ingen forskning, ingen omstilling

Søreide, Øystein; Olsen, Dag Rune; Lind, Guro Elisabeth; Holden, Lars

2020

Leserinnlegg

Machine learning for screening mammography – Initial analyses on a first limited dataset

Eikvil, Line; Holden, Marit; Holden, Lars; Brautaset, Olav

2020

Rapport

Lenking og kobling i Historisk befolkningsregister

Holden, Lars; Boudko, Svetlana; Thorvaldsen, Gunnar

2020

Vitenskapelig artikkel

Anvendelser av Norges historiske befolkningsregister

Thorvaldsen, Gunnar; Sommerseth, Hilde Leikny; Holden, Lars

2020

Vitenskapelig artikkel

Statistics of Sparsely Sampled Curves

Holden, Marit; Holden, Lars

2020

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Signals of Death – Post-Diagnostic Single Gene Expression Trajectories in Breast Cancer – A Proof of Concept

Lund, Eiliv; Holden, Marit; Thalabard, Jean-Christophe; Rasmussen Busund, Lill-Tove; Snapkov, Igor; Holden, Lars

2020

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2019

Faglig foredrag

Post-diagnostic blood gene expression profiles in breast cancer – NOWAC Post-genome Cohort

Olsen, Karina Standahl; Holden, Marit; Talabard, Jean-Christophe; Busund, Lill-Tove Rasmussen; Lund, Eiliv; Holden, Lars

2019

Poster

2019

Vitenskapelig artikkel

Beware the Jaccard: the choice of similarity measure is important and non-trivial in genomic colocalisation analysis

Salvatore, Stefania; Rand, Knut Dagestad; Grytten, Ivar; Ferkingstad, Egil; Domanska, Diana; Holden, Lars; Gheorghe, Marius; Mathelier, Anthony; Glad, Ingrid Kristine; Sandve, Geir Kjetil

2019

Vitenskapelig artikkel

Ingen kvikkfiks for statistikken

Holden, Lars; Løland, Anders

2019

Leserinnlegg

Underfinansiering bremser Norges kunnskapsmotor

Haugli, Håkon; Holden, Lars; Landstad, Agnes

2019

Leserinnlegg

Personopplysninger i forskningsprosjekter ved Norsk Regnesentral

Vasaasen, Erik; Holden, Lars; Løland, Anders

2019

Rapport

2018

Faglig foredrag

2018

Faglig foredrag

2018

Fagartikkel

2018

Fagartikkel

2018

Vitenskapelig artikkel

A high-throughput pipeline for validation of antibodies

Sikorski, Krzysztof; Mehta, Adi; Inngjerdingen, Marit; Thakor, Flourina Kumar; Kling, Simon; Kalina, Tomas; Nyman, Tuula Anneli; Stensland, Maria; Zhou, Wei; De Souza, Gustavo Antonio; Holden, Lars; Stuchly, Jan; Templin, Markus; Lund-Johansen, Fridtjof

2018

Vitenskapelig artikkel

Each pregnancy linearly changes immune gene expression in the blood of healthy women compared with breast cancer patients.

Lund, Eiliv; Nakamura, Aurelie; Snapkov, Igor; Thalabard, Jean-Christophe; Olsen, Karina Standahl; Holden, Lars; Holden, Marit

2018

Vitenskapelig artikkel

2018

Leserinnlegg

2018

Populærvitenskapelig foredrag

2018

Populærvitenskapelig foredrag

2018

Populærvitenskapelig foredrag

Forskningsetikk for oppdragsforskning

Holden, Lars; Fløtten, Tone

2018

Rapport

2017

Faglig foredrag

2017

Faglig foredrag

GSuite HyperBrowser: integrative analysis of dataset collections across the genome and epigenome

Simovski, Boris; Vodak, Daniel; Gundersen, Sveinung; Domanska, Diana Ewa; Azab, Abdulrahman; Holden, Lars; Holden, Marit; Grytten, Ivar; Rand, Knut Dagestad; Drabløs, Finn ; Johansen, Morten; Mora Ortiz, Antonio Carlos; Lund-Andersen, Christin; Fromm, Bastian; Eskeland, Ragnhild; Gabrielsen, Odd Stokke; Ferkingstad, Egil; Nakken, Sigve; Bengtsen, Mads; Nederbragt, Alexander Johan; Thorarensen, Hildur Sif; Akse, Johannes Andreas; Glad, Ingrid Kristine; Hovig, Johannes Eivind; Sandve, Geir Kjetil

2017

Vitenskapelig artikkel

Forunderlig om forskning

Holden, Lars; Haugli, Håkon

2017

Leserinnlegg

2017

Leserinnlegg

2017

Populærvitenskapelig foredrag

2017

Populærvitenskapelig foredrag

2017

Populærvitenskapelig foredrag

2017

Populærvitenskapelig foredrag

2017

Populærvitenskapelig foredrag

2017

Populærvitenskapelig foredrag

Statistical modeling of repertoire overlap in entire sampling spaces

Holden, Lars; Jullum, Martin; Sandve, Geir Kjetil

2017

Rapport

Personopplysninger i forskningsprosjekter ved Norsk Regnesentral

Vasaasen, Erik; Holden, Lars; Løland, Anders

2017

Rapport

Blood gene expression profiles reflect temporality and clinical parameters up to six years before breast cancer diagnosis – The Norwegian

Olsen, Karina Standahl; Holden, Lars; Bøvelstad, Hege; Plancade, Sandra; Günther, Clara-Cecilie; Thalabard, Jean-Christophe; Holden, Marit; Lund, Eiliv

2016

Poster

Blood gene expression profiles reflect temporality and clinical parameters up to six years before breast cancer diagnosis – The Norwegian Women and Cancer Post-genome cohort (Kvinner og Kreft-studien)

Olsen, Karina Standahl; Holden, Lars; Bøvelstad, Hege; Plancade, Sandra; Günther, Clara-Cecilie; Thalabard, Jean-Christophe; Holden, Marit; Lund, Eiliv

2016

Poster

A new statistical method for curve group analysis of longitudinal gene expression data illustrated for breast cancer in the NOWAC postgenome cohort as a proof of principle

Lund, Eiliv; Holden, Lars; Bøvelstad, Hege; Plancade, Sandra Caroline; Mode, Nicolle; Günther, Clara-Cecilie; Nuel, Gregory; Thalabard, Jean-Christophe; Holden, Marit

2016

Vitenskapelig artikkel

2016

Leserinnlegg

Oljefondet kan spare penger

Holden, Helge; Holden, Lars

2016

Leserinnlegg

2016

Leserinnlegg

2016

Populærvitenskapelig foredrag

2016

Populærvitenskapelig foredrag

2016

Populærvitenskapelig foredrag

Parity, breast cancer and gene expression

Holden, Marit; Holden, Lars

2016

Rapport

2015

Vitenskapelig artikkel

Monte Carlo Null Models for Genomic Data

Ferkingstad, Egil; Holden, Lars; Sandve, Geir Kjetil F.

2015

Vitenskapelig artikkel

Samarbeid om fremragende og innovativ forskning

Olsen, Dag Rune; Holden, Lars

2015

Leserinnlegg

Samfunnets behov bør styre

Haugli, Håkon; Holden, Lars

2015

Leserinnlegg

Bruk Forskningsrådet!

Haugli, Håkon; Holden, Lars

2015

Leserinnlegg

Monte Carlo null models for genomic data

Ferkingstad, Egil; Sandve, Geir Kjetil F.; Holden, Lars

2015

Vitenskapelig foredrag

Curve groups and breast cancer

Lund, Eiliv; Holden, Lars; Bøvelstad, Hege; Plancade, Sandra Caroline; Mode, Nicolle; Günther, Clara-Cecilie; Nuel, Gregory; Thalabard, Jean-Christophe; Holden, Marit

2015

Rapport

Classify strata

Holden, Lars

2015

Rapport

2015

Rapport

2015

Rapport

DNase hypersensitive sites and association with multiple sclerosisxs

Disanto, Giulio; Sandve, Geir Kjetil; Ricigliano, Vito AG; Pakpoor, Julia; Berlanga-Taylor, Antonio; Handel, Adam E; Kuhle, Jens; Holden, Lars; Watson, Corey T; Giovannoni, Gavin; Handunnetthi, Lahiru; Ramagopalan, Sreeram V

2014

Vitenskapelig artikkel

A statistical model of ChIA-PET data for accurate detection of chromatin 3D interactions

Paulsen, Jonas; Rødland, Einar Andreas; Holden, Lars; Holden, Marit; Hovig, Johannes Eivind

2014

Vitenskapelig artikkel

2014

Populærvitenskapelig foredrag

2014

Populærvitenskapelig foredrag

Kommentar fra FFA

Holden, Lars

2014

Populærvitenskapelig foredrag

Avslutningskommentar

Holden, Lars

2014

Populærvitenskapelig foredrag

Historisk informasjon fra avisarkiv

Holden, Lars; Eikvil, Line; Holden, Marit; Boudko, Svetlana

2014

Rapport

2014

Rapport

Preprocessing of gene-expression data related to breast cancer diagnosis

Günther, Clara-Cecilie; Holden, Marit; Holden, Lars

2014

Rapport

The Genomic HyperBrowser: an analysis web server for genome-scale data

Sandve, Geir Kjetil; Gundersen, Sveinung; Johansen, Morten; Glad, Ingrid Kristine; Gunathasan, Krishanthi; Holden, Lars; Holden, Marit; Liestøl, Knut; Nygård, Ståle; Nygaard, Vegard; Paulsen, Jonas; Rydbeck, Halfdan; Trengereid, Kai; Clancy, Trevor; Drabløs, Finn; Ferkingstad, Egil; Kalaš, Matúš; Lien, Tonje Gulbrandsen; Rye, Morten Beck; Frigessi, Arnoldo; Hovig, Johannes Eivind

2013

Vitenskapelig artikkel

Handling realistic assumptions in hypothesis testing of 3D co-localization of genomic elements

Paulsen, Jonas; Lien, Tonje Gulbrandsen; Sandve, Geir Kjetil; Holden, Lars; Borgan, Ørnulf; Glad, Ingrid Kristine; Hovig, Johannes Eivind

2013

Vitenskapelig artikkel

2013

Vitenskapelig artikkel

Nytt forskningsråd?

Holden, Lars

2013

Leserinnlegg

Monte Carlo null models for genomic data

Ferkingstad, Egil; Holden, Lars; Sandve, Geir Kjetil

2013

Vitenskapelig foredrag

2013

Populærvitenskapelig foredrag

2013

Populærvitenskapelig foredrag

Monte Carlo null models in ecology

Ferkingstad, Egil; Holden, Lars; Sandve, Geir Kjetil

2013

Rapport

Historisk befolkningsregister og DNF 1814

Holden, Lars; Thorvaldsen, Gunnar; Bråthen, Torkel Rønold

2012

Vitenskapelig artikkel

An approach to combining parallel and cross-over trials with and without run-in periods using individual patient data

Tvete, Ingunn Fride; Olsen, Inge C; Fagerland, Morten; Meland, Nils; Aldrin, Magne; Smerud, Knut Terje; Holden, Lars

2012

Vitenskapelig artikkel

2012

Populærvitenskapelig artikkel

2012

Populærvitenskapelig artikkel

Et krafttak for kunnskap

Henjesand, Inge Jan; Stenseth, Nils Christian; Handeland, Terje; Hodne, Bjarne; Holden, Lars; Gabrielsen, Roy Helge; Kantardjiev, Kim; Leirvaag, John; Randeberg, Lise Lyngsnes; Haaland, Jan Ingvald Meidell

2012

Kronikk

2012

Populærvitenskapelig foredrag

2012

Populærvitenskapelig foredrag

2012

Populærvitenskapelig foredrag

2012

Populærvitenskapelig foredrag

Statistics for innovation, presentasjon av en SFI

Holden, Lars; Frigessi, Arnoldo; Mysterud, Rønnaug Sægrov

2012

Populærvitenskapelig foredrag

The differential disease regulome

Sandve, Geir Kjetil; Gundersen, Sveinung; Rydbeck, Halfdan; Glad, Ingrid Kristine; Holden, Lars; Holden, Marit; Liestøl, Knut; Clancy, Trevor; Drabløs, Finn; Ferkingstad, Egil; Johansen, Morten; Nygaard, Vegard; Tøstesen, Eivind; Frigessi, Arnoldo; Hovig, Eivind

2011

Vitenskapelig artikkel

Valuation of Long-Term Flexible Gas Contracts

Holden, Lars; Løland, Anders; Lindqvist, Ola

2011

Vitenskapelig artikkel

2011

Leserinnlegg

2011

Leserinnlegg

Staten gir og staten tar

Jordfald, Gunnar; Holden, Lars

2011

Leserinnlegg

Klima og statistikk

Frigessi, Arnoldo; Holden, Lars; Aalen, Odd O.

2011

Kronikk

2011

Populærvitenskapelig foredrag

Aktuelle FFA-saker

Holden, Lars

2011

Populærvitenskapelig foredrag

2011

Populærvitenskapelig foredrag

Contract adjustment under uncertainty

Holden, H; Holden, Lars; Holden, S

2010

Vitenskapelig artikkel

The Genomic HyperBrowser: inferential genomics at the sequence level

Sandve, Geir Kjetil; Gundersen, Sveinung; Rydbeck, Halfdan; Glad, Ingrid Kristine; Holden, Lars; Holden, Marit; Liestøl, Knut; Clancy, Trevor; Ferkingstad, Egil; Johansen, Morten; Nygaard, Vegard; Tøstesen, Eivind; Frigessi, Arnoldo; Hovig, Eivind

2010

Vitenskapelig artikkel

Samfunnets avkastning fra forskningen

Holden, Lars; Chaffey, Paul

2010

Leserinnlegg

Styrket samarbeid mellom forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler

Skurdal, Jostein; Digernes, Torbjørn; Holden, Lars; Alsos, Gry Agnete; Hyllseth, Berit; Jordfald, Gunnar

2010

Leserinnlegg

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Rapport

Visualisering av det nye basisbevilgningssystemet for forskningsinstituttene

Holden, Lars; Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir

2010

Rapport

ADAPTIVE INDEPENDENT METROPOLIS-HASTINGS

Holden, Lars; Hauge, Ragnar; Holden, Marit

2009

Vitenskapelig artikkel

2009

Leserinnlegg

Ønsker om forskning

Holden, Lars

2009

Leserinnlegg

2009

Populærvitenskapelig foredrag

2009

Populærvitenskapelig foredrag

2009

Populærvitenskapelig foredrag

2009

Populærvitenskapelig foredrag

Nytt fra FFA

Holden, Lars

2009

Populærvitenskapelig foredrag

2009

Populærvitenskapelig foredrag

NRs årsplaner 2009

Holden, Lars

2009

Rapport

NRs årsplaner 2010

Holden, Lars

2009

Rapport

Valuation of long term, flexible gas contracts

Holden, Lars; Løland, Anders; Lindqvist, Ola

2009

Rapport

Sensitivity of the impact of geological uncertainty on production from faulted and unfaulted shallow-marine oil reservoirs: objectives and methods

Manzocchi, T; Carter, JN; Skorstad, Arne; Fjellvoll, Bjørn; Stephen, KD; Howell, JA; Matthews, JD; Walsh, JJ; Nepveu, M; Bos, C; Cole, J; Egberts, P; Flint, S; Hern, C; Holden, Lars; Hovland, H; Jackson, H; Kolbjørnsen, Odd; MacDonald, A; Nell, PAR; Onyeagoro, K; Strand, J; Syversveen, Anne Randi; Tchistiakov, A; Yang, C; Yielding, G; Zimmerman, RW

2008

Vitenskapelig artikkel

2008

Populærvitenskapelig artikkel

Klima og statistikk

Holden, Lars

2008

Vitenskapelig foredrag

A Parametric Class Of Production Strategies For Multi-Reservoir Production Optimization

Haavardsson, Nils Fridthjov; Huseby, Arne; Holden, Lars

2008

Rapport

Well conditioning in object models

Hauge, Ragnar; Holden, Lars; Syversveen, Anne Randi

2007

Vitenskapelig artikkel

2007

Rapport

Contract adjustment under uncertainty

Holden, Helge; Holden, Lars; Holden, Steinar

2006

Vitenskapelig foredrag

2006

Vitenskapelig foredrag

2006

Rapport

Contract adjustment under uncertainty

Holden, Helge; Holden, Lars; Holden, Steinar

2005

Fagartikkel

Bayesian population dynamics of interacting species: Great gerbils and fleas in Kazakhstan

Frigessi, Arnoldo; Holden, Marit; Marshall, Clare; Viljugrein, Hildegunn; Stenseth, Nils Christian; Holden, Lars; Ageyev, V; Klassovskiy, NL; Ageyev, Vladimir; Klassovskiy, Nikolay

2005

Vitenskapelig artikkel

2005

Leserinnlegg

Geological modelling with marked point processes

Hauge, Ragnar; Skorstad, Arne; Syversveen, Anne Randi; Holden, Lars

2005

Vitenskapelig foredrag

Adaptive chains

Holden, Lars

2005

Vitenskapelig foredrag

2005

Populærvitenskapelig foredrag

Contract renewal

Holden, Helge; Holden, Lars; Holden, Steinar

2004

Vitenskapelig foredrag

Structural uncertainty modelling and the representation of faults as staircases

Soleng, Harald Heimtun; Rivenæs, Jan C.; Gjerde, Jon; Hollund, Knut Utne; Holden, Lars

2004

Vitenskapelig foredrag

AMU-undersøkelse 2004

Klæboe, Ronny; Holden, Lars; Lundberg, Lise; Lous, Joachim; Løland, Anders

2004

Rapport

Årsplaner for NR 2005

Holden, Lars

2004

Rapport

2003

Vitenskapelig artikkel

Stochastic structural modeling

Holden, Lars; Mostad, Petter F.; Nielsen, Bjørn Fredrik; Gjerde, Jon; Townsend, Chris; Ottesen, Signe

2003

Vitenskapelig artikkel

Elektronisk søppelpost sprer seg raskt og koster dyrt

Arnesen, Ragni Ryvold; Holden, Lars

2003

Kronikk

2003

Vitenskapelig foredrag

2003

Populærvitenskapelig foredrag

A Bayesian model for the population dynamics of two interacting species, with application to great gerbils and fleas in south-eastern Kazakhstan

Marshall, Clare; Frigessi, Arnoldo; Holden, Marit; Viljugrein, Hildegunn; Stenseth, Nils Christian; Holden, Lars; Ageyev, Vladimir; Klassovskiy, Nikolay

2003

Rapport

A stochastic marked point process model for earthquakes

Holden, Lars; Sannan, Sigurd; Bungum, Hilmar

2002

Vitenskapelig artikkel

2002

Leserinnlegg

Norsk Regnesentral 1952-2002 (NRs historie)

Hegna, Håvard; Holden, Lars

2002

Fagbok

Stochastic structural modelling

Nielsen, Bjørn Fredrik; Holden, Lars; Mostad, Petter Fredrik; Gjerde, Jon

2002

Rapport

History matching using adaptive chains

Holden, Lars; Sannan, Sigurd; Soleng, Harald Heimtun; Arntzen, Ole Jakob

2002

Rapport

Mining the SAIGUP data, phase 1

Kolbjørnsen, Odd; Skorstad, Arne; Holden, Lars

2002

Rapport

2001

Vitenskapelig artikkel

A stochastic structural model

Holden, Lars; Nielsen, Bjørn Fredrik; Mostad, Petter Fredrik; Skorstad, Arne; Almendral-Vazquez, Ariel; Ottesen, Signe; Townsend, Chris

2001

Vitenskapelig foredrag

Stochastic structural modeling in Havana

Holden, Lars; Nielsen, Bjørn Fredrik; Almendral-Vazquez, Ariel; Townsend, Chris

2001

Vitenskapelig foredrag

2001

Vitenskapelig foredrag

Validation of facies object models

Hauge, Ragnar; MacDonald, Alister; Holden, Lars; Syversveen, Anne Randi

2001

Vitenskapelig foredrag

Bayesian sampling algorithms for history matching

Holden, Lars; Sannan, Sigurd; Soleng, Harald Heimtun

2001

Vitenskapelig foredrag

Conditioning in a marked point process used for modelling geology

Hauge, Ragnar; Holden, Lars; Syversveen, Anne Randi

2001

Vitenskapelig foredrag

Test of the global permeability upscaling using streamlines

Holden, Lars; Nielsen, Bjørn Fredrik; Sannan, Sigurd

2001

Rapport

Flexible sub-seismic fault pattern modelling

Gjerde, Jon; Holden, Lars; Hollund, Knut Utne; Sverdrup, Einar

2001

Rapport

Testing history matching algorithms

Holden, Lars; Sannan, Sigurd; Soleng, Harald Heimtun

2001

Rapport

Sampling algorithms for Bayesian history matching

Holden, Lars; Skare, Øivind; Omre, Henning; Tjelmeland, Håkon

2001

Rapport

2000

Vitenskapelig artikkel

2000

Vitenskapelig artikkel

Modelling spatial and temporal dependencies between earthquakes

Holden, Lars; Natvig, Bent; Sannan, Sigurd; Abrahamsen, Petter; Bungum, Hilmar

2000

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Conditioning fluvial models on steady-state well rates

Skorstad, Arne; Hauge, Ragnar; Holden, Lars; Skare, Øivind

2000

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

History matching in object models

Hauge, Ragnar; Syversveen, Anne Randi; Holden, Lars

2000

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Upscaling of permeability using global norms

Holden, Lars; Nielsen, Bjørn Fredrik; Sannan, Sigurd

2000

Vitenskapelig foredrag

History matching using geostatistics

Holden, Lars; Hauge, Ragnar; Skorstad, Arne; Soleng, Harald Heimtun; Syversveen, Anne Randi

2000

Vitenskapelig foredrag

2000

Vitenskapelig foredrag

Havana – a fault modeling tool

Hollund, Knut Utne; Mostad, Petter Fredrik; Nielsen, Bjørn Fredrik; Holden, Lars; Gjerde, Jon; Contursi, Maria Grazia; McCann, Andrew J.; Townsend, Christopher; Sverdrup, Einar

2000

Vitenskapelig foredrag

A Stochastic Time and Space Model for Earthquakes

Holden, Lars; Sannan, Sigurd; Bungum, Hilmar

2000

Vitenskapelig foredrag

Conditioning reservoir models

Holden, Lars; Arntzen, Ole Jakob; Hauge, Ragnar

2000

Vitenskapelig foredrag

Conditioning on data in stochastic reservoir models

Arntzen, Ole Jakob; Hauge, Ragnar; Holden, Lars

2000

Vitenskapelig foredrag

Modeling spatial and temporal dependencies between earthquakes

Holden, Lars; Natvig, Bent; Sannan, Sigurd; Bungum, Hilmar

2000

Vitenskapelig foredrag

Risk analysis of energy product portfolios

Benth, Fred Espen; Ekeland, Lars; Hauge, Ragnar; Holden, Lars; Nielsen, Bjørn Fredrik; Ekeland, Lars

2000

Rapport

2000

Rapport

Stochastic structural model

Holden, Lars; Mostad, Petter F.; Skorstad, Arne

2000

Rapport

2000

Rapport

Make decisions using stochastic models

Holden, Lars; Abrahamsen, Petter; Hektoen, Anne-Lise; Soleng, Harald Heimtun; Syversveen, Anne Randi

1999

Vitenskapelig artikkel

Well conditioning in a fluvial reservoir model

Skorstad, Arne; Hauge, Ragnar; Holden, Lars

1999

Vitenskapelig artikkel

Global upscaling of permeability

Holden, Lars; Nielsen, Bjørn Fredrik

1999

Vitenskapelig foredrag

History matching with uncertainty quantification

Holden, Lars; Soleng, Harald Heimtun; Syversveen, Anne Randi

1999

Vitenskapelig foredrag

1999

Vitenskapelig foredrag

1999

Vitenskapelig foredrag

1999

Vitenskapelig foredrag

Modelling of permeability distribution in correlated reservoirs

Hektoen, Anne-Lise; Heggland, Knut; Skorstad, Arne; Holden, Lars

1999

Rapport

History matching in object models

Hauge, Ragnar; Holden, Lars; Syversveen, Anne Randi

1999

Rapport

Testing a convolution method on the Ness formation of Oseberg

Skorstad, Arne; Hauge, Ragnar; Holden, Lars

1999

Rapport

Local updating of fluvial realisations

Skorstad, Arne; Skare, Øivind; Hauge, Ragnar; Holden, Lars

1999

Rapport

Global Upscaling of Permeability in Two Heterogeneous Reservoirs

Holden, Lars; Nielsen, Bjørn Fredrik; Sannan, Sigurd

1999

Rapport

Modeling of fluvial reservoirs with object models

Holden, Lars; Hauge, Ragnar; Skare, Øivind; Skorstad, Arne

1998

Vitenskapelig artikkel

Comment on Special Issue on Geostatistics with Guest Editor A. G. Journel

Bratvedt, Kyrre; Bølviken, Erik; Gimse, Tore; Holden, Helge; Holden, Lars; Knarud, Ragnar

1998

Brev til redaktøren

Conditioning a fluvial model on convolved seismic amplitudes

Hauge, Ragnar; Skorstad, Arne; Holden, Lars

1998

Vitenskapelig foredrag

1998

Vitenskapelig foredrag

Conditioning object models to general well data

Hauge, Ragnar; Skorstad, Arne; Gjerde, Jon; Holden, Lars

1998

Vitenskapelig foredrag

1998

Vitenskapelig foredrag

Gridding for petroleum reservoir simulation

Soleng, Harald Heimtun; Holden, Lars

1998

Vitenskapelig foredrag

Reconciling fracture and test permeability in 3D heterogeneity models

Daly, Colin; Jones, Alistair; Heffer, Kes; Hektoen, Anne-Lise; Holden, Lars; Davis, Mark

1998

Vitenskapelig foredrag

Testing a convolution method on the Lunde formation of Snorre

Skorstad, Arne; Hauge, Ragnar; Holden, Lars

1998

Rapport

Adaptive chains

Holden, Lars

1998

Rapport

Uncertainties in reservoir production forecasts

Lia, Oddvar; Omre, Henning; Tjelmeland, Håkon; Holden, Lars; Egeland, Thore

1997

Vitenskapelig artikkel

1997

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Seismic impedance and porosity: Support effects

Abrahamsen, Petter; Hektoen, Anne-Lise; Holden, Lars; Munthe, Kristin Lucie

1997

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Conditioning a fluvial model on seismic data

Skare, Øivind; Skorstad, Arne; Hauge, Ragnar; Holden, Lars

1997

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

1997

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Well conditioning in a fluvial reservoir model

Skorstad, Arne; Hauge, Ragnar; Holden, Lars

1997

Vitenskapelig foredrag

Bayesian net

Holden, Lars

1997

Vitenskapelig foredrag

Multiwell conditioning of object models for fluvial reservoir

MacDonald, Alister; Tollefsrud, Jan Inge; Hauge, Ragnar; Skorstad, Arne; Holden, Lars

1997

Vitenskapelig foredrag

1997

Vitenskapelig foredrag

Evaluation of Well Results

Aamodt, Geir; Holden, Lars

1997

Rapport

Handling of uncertainty in petroleum applications

Holden, Lars; Mostad, Petter F.

1997

Rapport

1997

Rapport

Conditioning a Fluvial Model on Convolved Seismic Amplitudes

Hauge, Ragnar; Skorstad, Arne; Holden, Lars; Abrahamsen, Petter

1997

Rapport

FLUVIAL – Improved seismic conditioning

Skorstad, Arne; Hauge, Ragnar; Skare, Øivind; Holden, Lars

1996

Rapport

Estimering av usikkerheten i totalproduksjonen fra norsk sokkel

Benth, Fred Espen; Heggland, Knut; Holden, Lars

1996

Rapport

Some calculations of effective permeability

Benth, Fred Espen; Holden, Lars

1996

Rapport

1995

Vitenskapelig artikkel

Scaling and representation of absolute permeability

Holden, Lars; Lia, Oddvar; Madsen, Rune; Rusten, Torgeir; Skorstad, Arne

1995

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

The great reservoir uncertainty study – GRUS

Lia, Oddvar; Omre, Henning; Tjelmeland, Håkon; Holden, Lars; Egeland, Thore; Andersen, Tove; Hustad, Odd Steve; Qi, Yuanchang

1995

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Optimizing reservoir performance under uncertainty with application to well location

Aanonsen, Sigurd Ivar; Eide, Alhild Lien; Holden, Lars; Aasen, Jan Ole

1995

Vitenskapelig foredrag

1995

Vitenskapelig foredrag

Modeling and analysis of fault patterns

Holden, Lars; Mostad, Petter F.; Munthe, Kristin Lucie

1995

Vitenskapelig foredrag

Use of well test data in stochatic reservoir modelling, SPE30591

Holden, Lars; Madsen, Rune; Skorstad, Arne; Jakobsen, K. A.; Tjølsen, Charlotte B.; Vik, S.

1995

Vitenskapelig foredrag

A Bayesian model for sequence stratigraphic bounding surfaces

Hektoen, Anne-Lise; Holden, Lars; MacDonald, Alister

1995

Vitenskapelig foredrag

Modelling sub-seismic scale faults

Holden, Lars; Mostad, Petter F.; Munthe, Kristin Lucie

1995

Rapport

DECISION: Getting started

Egeland, Thore; Eide, Alfhild Lien; Holden, Lars; Kerlefsen, Jan Christian

1995

Rapport

Datamaskinen som laboratorium

Egeland, Thore; Holden, Lars

1994

Populærvitenskapelig artikkel

Three-dimensional reservoir simulation based on front tracking

Bratvedt, Frode; Bratvedt, Kyrre; Buchholz, Christian; Gimse, Tore; Holden, Helge; Holden, Lars; Olufsen, Rudi; Risebro, Nils Henrik

1994

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

1994

Vitenskapelig foredrag

1994

Vitenskapelig foredrag

Modelling sub-seismic fault patterns using a marked point process

Munthe, Kristin Lucie; Holden, Lars; Mostad, Petter Fredrik; Townsend, Chris

1994

Vitenskapelig foredrag

Combining Gaussian fields and fibre processes for modelling of sequence stratigraphic bounding surfaces

Hektoen, Anne-Lise; Holden, Lars; Skare, Øivind; MacDonald, Alister

1994

Vitenskapelig foredrag

Automatic history matching by use of response surfaces and experimental design

Eide, Alhild Lien; Holden, Lars; Reiso, Edel; Aanonsen, Sigurd Ivar

1994

Vitenskapelig foredrag

Scaling and representation of absolute permeability

Holden, Lars; Lia, Oddvar; Madsen, Rune Asgeir; Mostad, Petter F.; Rusten, Torgeir; Skorstad, Arne

1994

Rapport

SEQUENCE. Stochastic modelling of sequence stratigraphic bounding surfaces

Hektoen, Anne-Lise; Holden, Lars; Skare, Øivind; Hagen, Gro Synøve

1994

Rapport

GRUS – great reservoir uncertainty study summary report

Lia, Oddvar; Omre, Henning; Tjelmeland, Håkon; Holden, Lars; MacDonald, Alister; Hustad, Odd Steve; Qi, Yuanchang

1994

Rapport

GRUS – Great reservoir uncertainty study. Documentation of model

Lia, Oddvar; Omre, Henning; Tjelmeland, Håkon; Holden, Lars; MacDonald, Alister; Hustad, Odd Steve; Qi, Yuanchang

1994

Rapport

GRUS – Great reservoir uncertainty study. Documentation of results

Lia, Oddvar; Omre, Henning; Tjelmeland, Håkon; Holden, Lars; MacDonald, Alister; Hustad, Odd Steve; Qi, Yuanchang

1994

Rapport

Conditioning Gaussian and lognormal permeability fields on well rates

Skorstad, Arne; Holden, Lars; Rusten, Torgeir

1994

Rapport

DECISION: Getting started

Egeland, Thore; Eide, Alfhild Lien; Holden, Lars

1994

Rapport

DECISION: Theory, methods and examples

Egeland, Thore; Eide, Alfhild Lien; Holden, Lars

1994

Rapport

Automatic history matching using DECISION””

Eide, Alfhild Lien; Holden, Lars; Egeland, Thore; Skare, Øivind

1994

Rapport

Rate optimization using DECISION””

Eide, Alfhild Lien; Holden, Lars; Egeland, Thore

1994

Rapport

1994

Rapport

GRUS data analysis

Egeland, Thore; Omre, Henning; Lia, Oddvar; Tjelmeland, Håkon; Holden, Lars; Andersen, Tove

1994

Rapport

HOMLIB. A library of routines for homogenization of absolute permeability

Skorstad, Arne; Holden, Lars; Lia, Oddvar; Madsen, Rune; Rusten, Torgeir

1994

Rapport

Referat fra SAND 94

Holden, Lars

1994

Rapport

Simulation and homogenization of subseismic faults with Havana

Holden, Lars; Mostad, Petter F.; Munthe, Kristin Lucie

1994

Rapport

FETTUCCINI condition on seismic data

Holden, Lars; Skare, Øivind

1994

Rapport

Optimal well locations under uncertainty

Eide, Alfhild Lien; Holden, Lars

1994

Rapport

Frontline and frontsim: two full scale, two-phase, black oil reservoir simulators based on front tracking

Bratvedt, Frode; Bratvedt, Kyrre; Buchholz, Christian; Gimse, Tore; Holden, Helge; Holden, Lars; Risebro, Nils Henrik

1993

Vitenskapelig artikkel

Semi-markov random fields

Tjelmeland, Håkon; Holden, Lars

1993

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

1993

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Short course in geostatistics

Holden, Lars; Damsleth, Eivind

1993

Vitenskapelig foredrag

Subseismic Faults in Reservoir Description and Simulation, SPE 26500-MS

Munthe, Kristin Lucie; Holden, Lars; Omre, Henning; Damsleth, Eivind; Heffer, Kes; Olsen, Terkel S.; Watterson, Juan

1993

Vitenskapelig foredrag

1993

Vitenskapelig foredrag

Markov Chain simulations for analysis of marked point processes

Storvik, Geir Olve; Egeland, Thore; Holden, Lars; Tjelmeland, Håkon

1993

Rapport

FASIMO – User’s manual version 2.0

Skorstad, Arne; Clemetsen, Rolf; Holden, Lars

1993

Rapport

DECISION: Getting started

Egeland, Thore; Eide, Alfhild Lien; Hatlebakk, Einar; Holden, Lars; Larsen, Even Åby

1993

Rapport

SAND 93

Holden, Lars

1993

Rapport

Scaling and representation of absolute permeability

Holden, Lars; Lia, Oddvar; Madsen, Rune Asgeir; Mostad, Petter F.; Rusten, Torgeir; Skorstad, Arne

1993

Rapport

DECISION: Theory, methods and examples

Egeland, Thore; Eide, Alfhild Lien; Hatlebakk, Einar; Holden, Lars; Larsen, Even Åby

1993

Rapport

MOHERES – A program system for simulation of reservoir architecture and reservoir properties. Version 3.1

Clemetsen, Rolf; Georgsen, Frode; Hektoen, Anne-Lise; Holden, Lars; Lia, Oddvar; Tjelmeland, Håkon

1993

Rapport

Automatic history matching

Egeland, Thore; Eide, Alfhild Lien; Holden, Lars

1993

Rapport

A new front-tracking method for reservoir simulation, SPE 19805-PA

Bratvedt, Frode; Bratvedt, Kyrre; Buchholz, Christian; Holden, Helge; Holden, Lars; Risebro, Nils Henrik

1992

Vitenskapelig artikkel

1992

Vitenskapelig artikkel

Effective properties

Holden, Lars

1992

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

On scalar conservation laws in one-dimension

Holden, Helge; Holden, Lars

1992

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

A program for 3-D modelling of heterogeneities in a fluvial reservoir

Tyler, Kelly; Georgsen, Frode; Henriquez, Adolfo; Holden, Lars; Tjelmeland, Håkon

1992

Vitenskapelig foredrag

1992

Vitenskapelig foredrag

MOHERES – A collection of stochastic models for describing heterogeneities in clastic reservoirs

Tyler, Kelly; Henriquez, Adolfo; Hektoen, Anne-Lise; Holden, Lars; MacDonald, Alister

1992

Vitenskapelig foredrag

Designing Better Decisions, SPE 24275-MS

Egeland, Thore; Hatlebakk, Einar; Holden, Lars; Larsen, Even Åby

1992

Vitenskapelig foredrag

Integrated Reservoir Description, SPE 24261-MS

Holden, Lars; Omre, Henning; Tjelmeland, Håkon

1992

Vitenskapelig foredrag

1992

Vitenskapelig foredrag

DECISION: Theory and methods

Egeland, Thore; Hatlebakk, Einar; Holden, Lars; Larsen, Even Åby

1992

Rapport

MOHERES – a program system for simulation of reservoir architecture and reservoir properties. Version 3.0

Clemetsen, Rolf; Georgsen, Frode; Hektoen, Anne-Lise; Holden, Lars; Tjelmeland, Håkon

1992

Rapport

SAND 92

Holden, Lars

1992

Rapport

DECISION: Getting started

Egeland, Thore; Eide, Alfhild Lien; Hatlebakk, Einar; Holden, Lars; Larsen, Even Åby

1992

Rapport

DECISION: Extensions

Egeland, Thore; Hatlebakk, Einar; Holden, Lars; Larsen, Even Åby

1992

Rapport

DECISION: Manual

Egeland, Thore; Hatlebakk, Einar; Holden, Lars; Larsen, Even Åby

1992

Rapport

FLUREMO: User guide and technical documentation. Version 2.1

Clemetsen, Rolf; Holden, Lars; Omre, Henning; Solberg, Rune

1992

Rapport

DECISION: Theory, methods and examples. Version 2.0

Egeland, Thore; Eide, Alfhild Lien; Hatlebakk, Einar; Holden, Lars; Larsen, Even Åby

1992

Rapport

HAVANA – fault modelling

Omre, Henning; Holden, Lars; Madsen, Rune Asgeir; Mostad, Petter F.; Munthe, Kristin Lucie

1992

Rapport

Stochastic heterogeneity models of thin, laterally continuous North Sea sandstones and their influence on simulated reservoir performance, SPE 22696

Aasen, J. O.; Høye, Trond H.; MacDonald, A. C.; Grindheim, A. O.; Jacobsen, Torgrim; Storvik, Geir Olve; Holden, Lars

1991

Vitenskapelig foredrag

1991

Vitenskapelig foredrag

Effective properties

Holden, Lars

1991

Vitenskapelig foredrag

1991

Rapport

GRUS-report: Outline of models and test plan

Omre, Henning; Egeland, Thore; Holden, Lars; Lia, Oddvar; Tjelmeland, Håkon; MacDonald, Alister; Hustad, Odd Steve

1991

Rapport

SMØRBUKK SØR. Design and analysis of eclipse runs

Egeland, Thore; Holden, Lars; Volden, Rolf

1991

Rapport

Forsøksplanlegging for reservoarsimulering

Egeland, Thore; Halvorsen, Kjetil B.; Holden, Lars; Volden, Rolf

1991

Rapport

TOMMELITEN ALPHA. Data analysis and simulation

Egeland, Thore; Holden, Lars; Volden, Rolf

1991

Rapport

1991

Rapport

SAND 91

Holden, Lars

1991

Rapport

A class of N non-linear hyperbolic conservation laws

Holden, Lars; Høegh-Krohn, Raphael

1990

Vitenskapelig artikkel

1990

Doktorgradsavhandling

An estimator for the effective permeability

Holden, Lars; Høiberg, Jan; Lia, Oddvar

1990

Vitenskapelig foredrag

Development of DESIRE modelling tool

Holden, Lars; Storvik, Geir

1990

Vitenskapelig foredrag

Stochastic flow unit modelling of a North Sea coastal-deltaic reservoir

MacDonald, Alister; Høye, Trond H.; Holden, Lars; Storvik, Geir; Halvorsen, Kjetil B.; Jacobsen, Torgrim; Grindheim, Allan O.; Aasen, Jan Ole

1990

Vitenskapelig foredrag

Modelling sedimentary facies by Markov random fields

Hjort, Nils Lid; Holden, Lars; Omre, Henning

1990

Rapport

The variability of the absolute permeability

Holden, Lars; Lia, Oddvar; Sølna, Knut

1990

Rapport

1990

Rapport

1990

Rapport

SAND 90

Holden, Lars

1990

Rapport

A triangular model for three-phase flow

Holden, Lars; Tveito, Aslak

1990

Rapport

1989

Vitenskapelig artikkel

A stochastic reservoir model and its use in evaluations of uncertainties

Aasen, Jan Ole; Silseth, John K.; Halvorsen, Kjetil B.; Holden, Lars; Høiberg, Jan; Omre, Henning

1989

Vitenskapelig foredrag

A reservoir simulator based on front tracking

Bratvedt, Kyrre; Bratvedt, Frode; Buchholz, Christian; Holden, Helge; Holden, Lars; Risebro, Nils Henrik

1989

Vitenskapelig foredrag

Some qualitative properties of 2×2 systems of conservation laws of mixed type

Holden, Helge; Holden, Lars; Risebro, Nils Henrik

1989

Vitenskapelig foredrag

Construction and use of a stochastic reservoir model

Holden, Lars; Aasen, Jan Ole; Solseth, Jon; Halvorsen, Kjetil B.; Omre, Henning

1989

Vitenskapelig foredrag

A note on 2×2 systems of hyperbolic conservation laws

Holden, Lars; Holden, Helge; Risebro, Nils Henrik

1989

Vitenskapelig foredrag

1989

Vitenskapelig foredrag

FLUREMO – User guide and technical documentation. Ver. 1.1

Clemetsen, Rolf; Holden, Lars; Omre, Henning; Solberg, Rune

1989

Rapport

Videreføring av prosjektet Numerical Rock/Homogenisering

Halvorsen, Kjetil B.; Holden, Lars; Lia, Oddvar; Omre, Henning; Sølna, Knut

1989

Rapport

Effektiv permeabilitet for NJORD-feltet

Holden, Lars; Lia, Oddvar; Omre, Henning

1989

Rapport

Homogenization of absolute permeability

Holden, Lars; Høiberg, Jan; Lia, Oddvar

1989

Rapport

FLUREMO – User guide and technical documentation

Clemetsen, Rolf; Holden, Lars; Omre, Henning; Solberg, Rune

1989

Rapport

Modelling sedimentary facies by Markov random fields

Hjort, Nils Lid; Holden, Lars; Omre, Henning

1989

Rapport

1988

Vitenskapelig artikkel

1988

Vitenskapelig foredrag

1988

Vitenskapelig foredrag

Estimates of effective permeability

Holden, Lars; Høiberg, Jan

1988

Vitenskapelig foredrag

First order nonlinear scalar hyperbolic conservation laws in one dimension

Holden, Helge; Holden, Lars; Høegh-Krohn, Raphael

1988

Rapport

Examples of simulation of reservoir parameters

Berteig, Vidar; Holden, Lars; Omre, Henning

1987

Rapport

SISABOSA, User’s guide and technical documentation

Clemetsen, Rolf; Holden, Lars; Omre, Henning; Solberg, Rune; Taxt, Torfinn

1987

Rapport

A NxN class of systems of hyperbolic conservation laws

Holden, Lars; Høegh-Krohn, Raphael

1986

Rapport

1986

Rapport

1986

Rapport

The SISABOSA project – Summary of activities and experiences

Holden, Lars; Omre, Henning; Solberg, Rune; Taxt, Torfinn

1986

Rapport

Technical documentation of the SISABOSA-system

Holden, Lars; Omre, Henning; Solberg, Rune; Taxt, Torfinn

1986

Rapport

1985

Vitenskapelig foredrag

Geostatistiske metoder i reservoarbeskrivelse. Sluttrapport fra forprosjektet

Bjerch, Thomas; Holden, Lars; Omre, Henning; Sollie, Bjørn H.

1985

Rapport

1984

Rapport