Lars Holden er i dag forskningsdirektør, og han er styreleder i forskningsinstituttenes fellesarena, FFA.

Holden var administrerende direktør ved Norsk Regnesentral fra 2001 til 2022, og han har vært sentral i utviklingen av norsk instituttsektor og norsk forskningspolitikk de siste 10 årene. Holden har etablert to selskaper basert på egen forskning, og vært professor II ved Universitetet i anvendt matematikk. Han har skrevet over 40 vitenskapelige artikler innen matematikk både teoretisk og med anvendelser innen bl.a. geologi, genteknologi, finans og historie og han er fortsatt en aktiv forsker.

Holden er medlem av Norges tekniske vitenskapsakademi, NTVA.

Google Scolar
ORCID
LinkedIn
CRIStin
WikipediA

Utdanning

 • 1983 – Cand. Scient, numerisk analyse, Universitetet i Oslo
 • 1990 – Dr. Philos, matematikk, Universitetet i Oslo

Yrkeserfaring

Norsk Regnesentral

 • 2022 – forskningsdirektør
 • 2001 – 2022 administrerende direktør (CEO)
 • 1990 – 2001 forskningssjef
 • 1984 – 1989 forsker
 • 1995 – 1997 professor II, anvendt matematikk, Universitetet i Oslo

Styreverv

 • Styreleder, Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA.(alle forskningsinstituttene) 2009 –
 • Styremedlem, Forum for teknisk-industrielle forskningsinstitutter, 2009 –
 • Medlem av komite for samarbeid mellom universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter medlem 2009 -, styreleder 2011 og hvert andre år.
 • Styremedlem, Porteføljestyret for muliggjørende teknologier, Norges Forskningsråd, 2019 –
 • Styremedlem, Divisjonstyret for innovasjon, Norges Forskningsråd, 2013 – 2018
 • Nestleder i styret, Norsk institutt for luftforskning 2012 – 2018
 • Styremedlem, Kunnskap Oslo, 2009 – 2012, varamedlem 2012 – 2014
 • Styreleder, Forskning.no. varamedlem 2006 – 2007, medlem, 2007 – 2010, styreleder 2010 – 2015
 • Styremedlem, Industrielt råd, Norges tekniske vitenskapsakademi, NTVA 2007 – 2015
 • Styremedlem, Simula Research Laboratory, 2001 – 2005.
 • Varamedlem til styret, Geomatic, 1995 – 1996.
 • Grunnlegger og varamedlem til Styret, Odin Reservoir Software & Services, 1992 – 1993
 • Grunnlegger og styremedlem, Technical Software Consultants a.s.,1988 – 1995
 • Styremedlem, 1986 – 1989, Ansattrepresentant
 • Leder av foreningen for ansatte ved Norsk Regnesentral (FANR), 1985 – 1986
 • Medlem av Norsk Matematikkråd, representant for NR i 1984 og 1985
 • Assisterende redaktør: Mathematical Geology, 1998 – 2007
 • Medlem av organisasjonskomiteen for ni internasjonale konferanser

Entreprenørskap

Holden har vært en av grunnleggerne av Technical Software Consultants a.s, grunnlagt i 1988 og  Odin Reservoir Software & Services, grunnlagt i 1992. Begge firmaene ble kjøpt av store internasjonale firmaer og ideene som vi utviklet, er fortsatt i bruk i oljeindustrien.

Vitenskapelig arbeid

 • 40 vitenskapelige artikler
 • 50 vitenskapelige presentasjoner på internasjonale konferanser.
 • Veiledning av fem PhD studenter
 • 20 presentasjoner innen forskningspolitikk på nasjonale konferanser

Akademisk bok

Hegna, Håvard; Holden, Lars. Norsk Regnesentral 1952-2002 (NRs historie). 2002 pp 392.