Strategi for vitenskapelig publisering etter 2024

  • Mathilde Skoie
  • Lars Holden
  • Vidar Røeggen
  • Pål Bakke
  • Lars Wenaas

Publikasjonsdetaljer

Bred enighet om analysen, men sprik i innspill til anbefalingene fra institusjonene. Her er hovedpunktene i rapporten fra arbeidsgruppen for fremtidig nasjonal publiseringsstrategi, som lanseres torsdag.