Vitenskapelig artikkel

Uncertainties in reservoir production forecasts

Lia, Oddvar; Omre, Henning; Tjelmeland, Håkon; Holden, Lars; Egeland, Thore

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, vol. 81, p. 775–801, 1997

Utgivere: American Association of Petroleum Geologists (AAPG)

Utgave: 5

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0149-1423
Elektronisk: 1558-9153