Vitenskapelig artikkel

A numerical method for first order nonlinear scalar hyperbolic conservation laws in one dimension

Holden, Helge; Holden, Lars; Høegh-Krohn, Raphael

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Computers and Mathematics with Applications, vol. 15, p. 595–602–8, fredag 1. januar 1988

Utgivere: Pergamon Press

Utgave: 08.06.2012

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0898-1221
Elektronisk: 1873-7668