Modelling of permeability distribution in correlated reservoirs

  • Anne-Lise Hektoen
  • Knut Heggland
  • Arne Skorstad
  • Lars Holden

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAND/02/99)
  • År: 1999
  • Utgave: SAND/02/99
  • Antall sider: 18