Rapport

Modelling of permeability distribution in correlated reservoirs

Hektoen, Anne-Lise; Heggland, Knut; Skorstad, Arne; Holden, Lars

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/02/99

År: 1999