Rapport. Utvalget for bevaring av digitalt skapt dokumentasjon. 15. mai 2023

  • Maria Astrup Hjort
  • Synne Solbakken
  • Hilde Reinertsen
  • Håkon Jendal
  • Shahzad Rana

Publikasjonsdetaljer

Digitalisering har utfordret Arkivverkets arbeid og rolle, og vil de neste tiårene fortsette å utfordre. Hele arkivsektoren opplever et behov for tydeligere retning og retningslinjer for å ta avgjørelser om hva som skal bevares og kasseres av digitalt skapt dokumentasjon. Det digitale formatet utløser en rekke problemstillinger knyttet til blant annet omfanget av bevaring, ressursbruk, digitale løsninger og personvern. Ny arkivlov og -forskrift er under utarbeidelse, men det er også behov for grundigere drøfting av spørsmålet om bevaring av digitalt skapt dokumentasjon. Arkivverket oppnevnte derfor et utvalg som skal undersøke nettopp dette temaet, og komme med anbefalinger i det videre arbeidet. Denne rapporten er utvalgets svar på Arkivverkets bestilling.