Rapport

GRUS data analysis

Egeland, Thore; Omre, Henning; Lia, Oddvar; Tjelmeland, Håkon; Holden, Lars; Andersen, Tove

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/17/94

År: 1994