Rapport

Conditioning log-normal permeability fields to well test data

Hektoen, Anne-Lise; Holden, Lars

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/08/97

År: 1997