Rapport

SEQUENCE 2.0 - Stochastic modelling of sequence stratigraphic bounding surfaces

Hektoen, Anne-Lise; Holden, Lars

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/01/95

År: 1995