Anvendelser av Norges historiske befolkningsregister

  • Gunnar Thorvaldsen
  • Hilde Leikny Sommerseth
  • Lars Holden

Publikasjonsdetaljer