Rapport

DECISION: Theory, methods and examples. Version 2.0

Egeland, Thore; Eide, Alfhild Lien; Hatlebakk, Einar; Holden, Lars; Larsen, Even Åby

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/11/92

År: 1992