Vitenskapelig artikkel   2012

Holden, Lars; Thorvaldsen, Gunnar; Bråthen, Torkel Rønold

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift:

Heimen - Lokal og regional historie, vol. 49, p. 399–414, 2012

Utgiver:

Universitetsforlaget

Internasjonale standardnumre:

Trykt: 0017-9841
Elektronisk: 1894-3195

Lenker:

FULLTEKST: http://publications.nr.no/1503320351/Befolkningsregister-Holden-2013.pdf