Vitenskapelig artikkel

A tensor estimator for homogenization of absolute permeability

Holden, Lars; Lia, Oddvar

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Transport in Porous Media, vol. 8, p. 37–46–10, onsdag 1. januar 1992

Utgivere: Springer

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0169-3913
Elektronisk: 1573-1634