Rapport

Beregning av effektiv vertikal og horisontal permeabilitet med hellende barrierer

Holden, Lars; Aanonsen, Kari

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/08/90

År: 1990