Rapport

Flexible sub-seismic fault pattern modelling

Gjerde, Jon; Holden, Lars; Hollund, Knut Utne; Sverdrup, Einar

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/04/01

År: 2001