Vitenskapelig artikkel

On the strict hyperbolicity of the Buckley-Leverett equations for three-phase flow

Holden, Lars

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: SIAM Journal on Applied Mathematics, vol. 50, p. 667–682–16, mandag 1. januar 1990

Utgivere: Society for Industrial and Applied Mathematics

Utgave: 3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0036-1399
Elektronisk: 1095-712X