Faglig foredrag

Nasjonalt historisk befolkningsregister

Holden, Lars

Publikasjonsdetaljer

Arrangement: Det 8. norske arkivmøte (Oslo)

Dato: 8. april 2019

Arrangør: Arkivverket