Rapport

MOHERES - a program system for simulation of reservoir properties

Holden, Lars; Tjelmeland, Håkon

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/19/90

År: 1990