Rapport

Production profiles in heterogeneous reservoirs - based on SISABOSA

Holden, Lars; Omre, Henning

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/21/86

År: 1986