Eksempel på sammenstilling av subjektiv viten og observasjoner ved mektighetsestimering

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAND/08/84)
  • År: 1984
  • Utgave: SAND/08/84
  • Antall sider: 15