Rapport

Eksempel på sammenstilling av subjektiv viten og observasjoner ved mektighetsestimering

Omre, Henning; Holden, Lars

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/08/84

År: 1984