Eksempel på sammenstilling av subjektiv viten og observasjoner ved mektighetsestimering

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (SAND/08/84)
  • Year: 1984
  • Issue: SAND/08/84
  • Number of pages: 15