Publications:

385 publications found

Publication

Year

Category

2020

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2020

Reader opinion

2019

Vitenskapelig artikkel

2019

Reader opinion

2018

Article journal

2018

Article journal

2017

Lecture popular

2017

Reader opinion

2017

Lecture popular

2017

Reader opinion

2016

Reader opinion

2016

Reader opinion

2016

Reader opinion

2015

Vitenskapelig foredrag

2015

Rapport

2015

Reader opinion

2015

Reader opinion

2015

Vitenskapelig artikkel

2014

Lecture popular

2014

Lecture popular

2014

Lecture popular

2013

Vitenskapelig foredrag

2013

Reader opinion

2012

Vitenskapelig artikkel

2012

Populærvitenskapelig artikkel

2012

Populærvitenskapelig artikkel

2012

Article feature

2011

Vitenskapelig artikkel

2011

Vitenskapelig artikkel

2011

Article feature

2011

Reader opinion

2011

Lecture popular

2011

Reader opinion

2010

Lecture popular

2010

Vitenskapelig artikkel

2009

Lecture popular

2009

Lecture popular

2009

Lecture popular

2009

Lecture popular

2009

Vitenskapelig artikkel

2009

Rapport

2009

Rapport

2009

Reader opinion

2008

Vitenskapelig foredrag

2008

Populærvitenskapelig artikkel

2007

Vitenskapelig artikkel

2006

Vitenskapelig foredrag

2005

Lecture popular

2005

Vitenskapelig foredrag

2004

Rapport

2004

Rapport

2004

Vitenskapelig foredrag

2003

Vitenskapelig artikkel

2001

Vitenskapelig foredrag

2001

Vitenskapelig foredrag

2001

Vitenskapelig foredrag

2000

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2000

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2000

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2000

Vitenskapelig foredrag

2000

Vitenskapelig foredrag

2000

Vitenskapelig foredrag

2000

Vitenskapelig foredrag

1999

Vitenskapelig foredrag

1999

Vitenskapelig foredrag

1999

Vitenskapelig foredrag

1999

Vitenskapelig artikkel

1998

Vitenskapelig foredrag

1998

Rapport

1998

Vitenskapelig foredrag

1997

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

1997

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

1997

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

1997

Vitenskapelig foredrag

1997

Vitenskapelig foredrag

1995

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

1995

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

1995

Vitenskapelig foredrag

1994

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

1994

Populærvitenskapelig artikkel

1994

Rapport

1994

Rapport

1993

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

1993

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

1993

Vitenskapelig foredrag

1993

Rapport

1992

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

1992

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

1992

Vitenskapelig foredrag

1992

Vitenskapelig foredrag

1992

Rapport

1992

Rapport

1992

Rapport

1991

Vitenskapelig foredrag

1991

Rapport

1990

Vitenskapelig foredrag

1990

Vitenskapelig foredrag

1990

Rapport

1989

Vitenskapelig foredrag

1988

Vitenskapelig foredrag