Videreføring av prosjektet Numerical Rock/Homogenisering

  • Kjetil B. Halvorsen
  • Lars Holden
  • Oddvar Lia
  • Henning Omre
  • Knut Sølna

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (SAND/20/89)
  • Year: 1989
  • Issue: SAND/20/89