Videreføring av prosjektet Numerical Rock/Homogenisering

  • Kjetil B. Halvorsen
  • Lars Holden
  • Oddvar Lia
  • Henning Omre
  • Knut Sølna

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAND/20/89)
  • År: 1989
  • Utgave: SAND/20/89