Rapport

Videreføring av prosjektet Numerical Rock/Homogenisering

Halvorsen, Kjetil B.; Holden, Lars; Lia, Oddvar; Omre, Henning; Sølna, Knut

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/20/89

År: 1989