Estimering av usikkerheten i totalproduksjonen fra norsk sokkel

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (SAND/01/96)
  • Year: 1996
  • Issue: SAND/01/96