Rapport

Estimering av usikkerheten i totalproduksjonen fra norsk sokkel

Benth, Fred Espen; Heggland, Knut; Holden, Lars

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/01/96

År: 1996