DESIRE - Et programsystem for stokastisk simulering av reservoarkarakteristika. Modellbeskrivelse og brukerdokumentasjon. Versjon 3.0

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (SAND/21/90)
  • Year: 1990
  • Issue: SAND/21/90