DESIRE - Et programsystem for stokastisk simulering av reservoarkarakteristika. Modellbeskrivelse og brukerdokumentasjon. Versjon 3.0

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAND/21/90)
  • År: 1990
  • Utgave: SAND/21/90