Publikasjoner:

134 treff i publikasjoner

Publikasjon

År

Kategori

2018

Vitenskapelig foredrag

2014

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2011

Intervju

2011

Vitenskapelig foredrag

2005

Vitenskapelig foredrag

2005

Vitenskapelig foredrag

2002

Leksikonartikkel

2001

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2000

Vitenskapelig foredrag

1999

Vitenskapelig foredrag

1993

Vitenskapelig artikkel

1992

Vitenskapelig foredrag

1990

Vitenskapelig foredrag