Rapport   1988

Hjort, Nils Lid; Mohn, Erik; Storvik, Geir Olve

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAND/08/88