Sparse Bayesian Neural Networks: Bridging Model and Parameter Uncertainty through Scalable Variational Inference

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: Mathematics, vol. 12, p. 0, 2024
  • Utgiver: MDPI
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 2227-7390
    • Elektronisk: 2227-7390
  • Lenke: