Estimering av parametre i en lineært strukturert kovariansmatrise, anvendt i fjernanalyse

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: Technical Report (782)
  • År: 1986
  • Utgave: 782