Vitenskapelig artikkel

A Novel Algorithmic Approach to Bayesian Logic Regression (with Discussion)

Hubin, Aliaksandr; Storvik, Geir Olve; Frommlet, Florian

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Bayesian Analysis, vol. 15, p. 263–333, 2020

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1936-0975
Elektronisk: 1931-6690