Prediksjon av lithofacies og permeabilitet. En metodeutprøvning basert på data fra tre Troll-brønner

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAND/03/88)
  • År: 1988
  • Utgave: SAND/03/88