Vitenskapelig artikkel

A sequential Monte Carlo approach to estimate a time varying reproduction number in infectious disease models: the Covid-19 case

Storvik, Geir Olve; Palomares, Alfonso Diz-Louis; Engebretsen, Solveig; Rø, Gunnar Øyvind Isaksson; Engø-Monsen, Kenth; Kristoffersen, AB; De Blasio, Birgitte Freiesleben; Frigessi, Arnoldo

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), 2023

Utgivere: Blackwell Publishing

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0964-1998
Elektronisk: 1467-985X