Publications:

135 publications found

Publication

Year

Category

2018

Vitenskapelig foredrag

2014

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2011

Media interview

2011

Vitenskapelig foredrag

2005

Vitenskapelig foredrag

2005

Vitenskapelig foredrag

2002

Lexical import

2001

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2000

Vitenskapelig foredrag

1999

Vitenskapelig foredrag

1993

Vitenskapelig artikkel

1992

Vitenskapelig foredrag

1990

Vitenskapelig foredrag