Test av hurtigheten til linjesampling i volumberegningen i SISABOSA

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (SAND/18/87)
  • Year: 1987
  • Issue: SAND/18/87