Kunnskapstrianglet og SFI-ordningen - en modell for fremtiden! Erfaringer fra SFI2

Publication details

  • Event: (Oslo)
  • Organiser: Universitetet i Oslo, Matematisk- naturvitenskapelig fakulte