Instituttene ønsker å bli mer involvert i Forskningsrådets vurdering av forskerkompetanse

Publikasjonsdetaljer