Skalaendringer i absolutt permeabilitet - noen simulerte eksempler

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAND/18/90)
  • År: 1990
  • Utgave: SAND/18/90
  • Antall sider: 30