Rapport

Skalaendringer i absolutt permeabilitet - noen simulerte eksempler

Holden, Lars; Lia, Oddvar; Omre, Henning

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/18/90

År: 1990