Populærvitenskapelig foredrag

Instituttenes bidrag til å løse store samfunnsutfordringer - hvordan kan LTP bidra?

Holden, Lars

Publikasjonsdetaljer

Arrangement: Innspillskonferanse: Langtidsplanen (Oslo)

Dato: 12. juni 2017 –25. september 2023

Arrangør: Kunnskapsdepartementet